Neden aynı işi yaptığımız halde erkek işçilerden daha düşük ücrete çalıştırılırız? Neden mobbing en çok kadın işçilere uygulanır? Neden geçici, güvencesiz işlerde istihdam kadın işgücü üzerinden planlanır? Neden biz kadınları yedek işgücü olarak görürler? Neden çocuk-hasta bakımı, ev işleri, yemek yapmak bizlerin görevi olarak öğretilir? Neden ücretsiz-nitelikli kreşler yok, neden çalıştığımız yerlerde 150’nin üzerinde kadın olsak bile kreş açılmaz? Neden krizin faturası işçi-emekçilere kesilir ve en büyük pay da bize düşer? Neden işten atmalar gündeme geldiğinde, ilk tercih edilenler kadın işçiler olur? Neden biz kadınlardan oy isteyenlerin sorunlarımızı çözmeye dönük herhangi bir politikaları olmaz? Neden gericilik tırmandırılırken, en çok kadınların yaşamına karışılır? Neden “çocuk gelin”liğin önü açılır, taciz-tecavüz cezai indirimlerle normalleştirilir?

  • 02.06.2019
  • 10:24
  • | EKSEN TV