İlk bakışta mesleki eğitimin bir parçası gibi görünen bu uygulama, gerçekte çocuk işçiliği yasallaştırmaktır. Çocukları genel eğitim sürecinin dışına iten çıraklık, yoksul ailelerin çocuklarına dayatılıyor. Emekçi çocuklarının artık lise eğitimi alması bile lüks görülüyor, çıraklık okullarına gidip meslek sahibi olmanın önemi üzerine güzellemeler yapılıyor. Çıraklık ortaçağdan kalma bir sömürü kurumudur. Milyonlarca yetişkin insan işsizken milyonlarca çocuk işçinin kölece çalıştırılması, sistemin ne kadar çürüdüğünü gösteriyor.

  • 14.07.2018
  • 15:52
  • | EKSEN TV