İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’a hazırlanıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde kapitalizmin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar derinleşiyor; tek adam diktasına dayalı AKP rejimi bir kabus gibi ülkenin üzerine çökmüş; kendi bekası için savaş çıkaran bu rejim, faturayı emekçilerin sırtına yıkıyor. Koşulların vahameti işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin 1 Mayıs’ta alanlara çıkmalarının önemini bir kat daha arttırıyor.

  • 14.07.2018
  • 15:40
  • | EKSEN TV