Tüpraş sözleşmesi işçi sınıfına bir gözdağı verme hamlesidir. Bu gözdağı, mevcut kriz koşullarında yaklaşan kamu TİS’leri ve metal grup sözleşmelerinin de sert geçeceğini gösteriyor. Düşük ücret dayatması ve esnekleştirme saldırısı yaklaşan TİS’lerin temel gündemleri olacaktır.Kirli pazarlığa dayalı “ateşkes” - E. Bahri

Suriye’nin kuzeyine işgal saldırısı başlatan AKP-saray rejimi, farklı kesimleriyle burjuva gericiliğinin “fetihçi ruhu”nu uyandırdı. Bir asır önce tarihin çöplüğüne at...

 • 21.10.2019
 • 08:57

Zindan direnişlerinde ölümsüzleşenler kavgamızda yaşıyorlar!

Bir yanda saldırı, diğer yanda direniş… Bir yanda katliam, diğer yanda bedenini ölüme tereddütsüzce yatıran nice yiğit devrimci… Katliamcı geleneğe sahip serma...

 • 20.10.2019
 • 08:47

İşgal harekatı devam ediyor... Sonucu, halkların anti-emperyalist mücadelesi ve direnişi belirleyecek!

Erdoğan yönetiminin ABD ve Rusya’dan aldığı icazetle başlattığı işgal harekatı 1 haftasını geride bıraktı. Yoğun bir savaş diplomasisinin ardından başlayan harekatın h...

 • 17.10.2019
 • 19:02

Sermaye iktidarının ve yandaşlarının işgal hesapları

“Barış Pınarı Harekatı” adı altında başlattığı işgal operasyonu ile ülkenin gündemini belirleyen AKP iktidarına, sermaye örgütleri ve yandaş sendikalardan destek açıkl...

 • 17.10.2019
 • 08:37

Emperyalistlerin icazetiyle işgal

2011 yılında Suriye’yi savaş cehennemine atan ABD ile bölgedeki işbirlikçileri bu ülke halklarına karşı ağır bir insanlık suçu işlediler. Yüzbinlerce insanın hayatına ...

 • 15.10.2019
 • 08:22

MESS Grup TİS’leri ve kadın metal işçileri

MESS Grup TİS’leri kapsamında sendikalar sözleşme taslaklarını açıkladılar. Geçtiğimiz hafta içinde Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş’in MESS ile ilk görüşmele...

 • 14.10.2019
 • 08:36

HT Solar aynasında delege seçimleri

Sendikalar işçi sınıfının mücadele okullarıdır. İşçi sınıfının bir sınıf olarak tarih sahnesine çıktığı dönemde yardımlaşma ve dayanışma kurumlarında örgütlenmesi zama...

 • 12.10.2019
 • 21:18

Sürekli güncellenen saldırı programları

Türkiye’nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) 30 Eylül’de açıklanmıştı. Sermaye devletinin gelecek 3 yıllık yol haritası niteliği taşıy...

 • 11.10.2019
 • 17:48

Özel sektörün borcunu elektrik faturasına yansıttılar!

Ekonomik krizle birlikte inşaat ve enerji şirketlerinin borçlarını ödememe sorunu da büyümeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre y...

 • 11.10.2019
 • 13:11