M. İlkan

18 Haziran’ın ardından “ılımlı sosyalistler” gösterinin kendileri için yarattığı moral bozucu etkiyi itiraf ederken, yaşananın, “proleterlerin Geçici Hükümet’e olan güvensizliğinin dile getirilmesi” olduğunu söylüyorlardı. Lenin ise, gösterinin anlamını kavradıklarını belirterek, “18 Haziran, devrimi derinleştirmek için farklı sınıfların nasıl hareket etmek istediklerinin bir kitap, bir dergi veya liderlerin oylarıyla değil, bizzat kitlelerin tavrıyla gösterildiği ilk politik eylemdir” değerlendirmesini yapıyordu.Kriz, kadın işçiler ve taleplerimiz

Kapitalist sistem ücretli emek sömürüsü üzerine kuruludur. Bu sömürü düzeninde bir avuç asalak kapitalist hüküm sürerken, milyonlarca işçi ve emekçi ise yaşayabilm...

 • 16.06.2019
 • 22:21

İsviçre’deki görkemli Kadın Grevi’nin ardından

Kapitalizmin “vitrini”, demokrasinin “kalesi” olarak bilinen İsviçre’de kadınların en temel haklarının tanınıp yasallaşması, yakın denebilecek bir tarihte mümkün o...

 • 16.06.2019
 • 16:24

15-16 Haziran Direnişi’nin mirasına sahip çıkalım! Kadın işçi mücadelesini güçlendirelim! - Ç. İnci

Türkiye’de sınıf hareketinin tarihi, pek çok eylem ve direnişe sahne olmuştur. Kuşkusuz bu geçmişin en önemli ve halen aşılamayan direniş örneği, 15-16 Haziran 1970 yı...

 • 16.06.2019
 • 16:13

Metal TİS’leri mücadele dinamiklerinin birleşip örgütlendiği bir süreç olabilmelidir!

Metal işçileri yeni bir TİS sürecini karşılamaya hazırlanıyorlar. İşkolunun yetkili üç sendikası olan Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş, kapsam dahilindeki...

 • 16.06.2019
 • 11:10

Eski Tayyip Erdoğan’ın bugüne itirafları

Manipülasyon ve algıları dumura uğratmak deyince, başta R. Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri liderliği kimseye bırakmıyorlar. Dün söylediklerinin tam tersin...

 • 14.06.2019
 • 17:22

Hapishane direnişlerinde bir dönüm noktası: ‘84 ölüm orucu direnişi

Hapishanelerde direniş geleneği devrimci tutsakların ödediği bedellerle yaratıldı. Elbette hiçbir direnişin amacı ölmek değildir. Bununla birlikte her direniş bede...

 • 14.06.2019
 • 16:55

İşçi sınıfı kölelik dayatan rejimden hesap sormalıdır!

Hezimete uğrayan AKP-MHP koalisyonunun toplum nezdinde siyasal miadını doldurduğu, 31 Mart’ta kesinleşmişti. Ne saray borazanı medya ordusunun tek taraflı yayınlar...

 • 14.06.2019
 • 15:56

“Çevreci” Türkiye

Gezegenimizin en temel sorunlarından biri çevre kirliliği ve iklim krizidir. Dünyadaki kirliliğe dair yayınlanan raporlarda bu kirliliğin her geçen yıl daha da arttığı...

 • 14.06.2019
 • 00:51

Kürt halkı unutmayacaktır! Ne sıkılan mermiler ne zehirli sözcükler

Kürt ulusunun haklı taleplerine imha ve inkârla yanıt verme politikası, sermaye düzeni ve devletinin meseleye yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kuru...

 • 13.06.2019
 • 16:52