Gerçekte her bakımdan çözümsüzlüğün ve açmazın ifadesi olan bu siyaset, işçi ve emekçi kitleleri, hatta bizzat gerici-faşist iktidar blokunun oy deposu olan kesimleri ancak bir yere kadar oyalayabilir. Ağır ekonomik krize rejim krizinin, düzen siyasetine ve devlet kurumlarına güvensizliğin, yanı sıra düzen partilerinde bunalımların eşlik ettiği bir dönemdeyiz. İktidarın elinde toplanan ve emrine amade olan tüm olanak ve güçlere karşın baskı ve zorbalık dışında işe yarar herhangi bir yönetme enstrümanı kalmış değil. İktidar payına bununla, geçtik 2071’leri, 2023’ü görmek bile mucize olur.AKP’den yeni “yargı reformu” aldatmacası

Hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların süreklileştiği şu günlerde, “Yargı Reformu ve Strateji Belgesi” gündeme geldi. AKP’de ayrılıklar ve iç hesaplaşmaların öne çık...

 • 26.09.2019
 • 13:08

Ulucanlar Katliamı’nın ve direnişinin 20. yılı

Sermaye devletinin devrime ve devrimcilere yönelik saldırılarının öncelikli hedefi hapishanelerdeki devrimci-komünist tutsaklardır. Bu öncelik tek başına fiziki koşull...

 • 26.09.2019
 • 09:36

İran-ABD gerilimi ve artan savaş tehlikesi

Çözülen hegemonyasına rağmen kendisini halen de dünyanın jandarması kabul eden ABD emperyalizmi, Ortadoğu’da büyük felaketlere yol açacak olan savaş kışkırtıcılığını p...

 • 25.09.2019
 • 09:23

Yemen halkının Suudi saldırganlığına karşı direnişi meşrudur!

Ortaçağ artığı Suudi Arabistan rejimini besleyen Aramco petrol tekelinin bombalanması, emperyalist merkezlerde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Aramco tekelinin ...

 • 22.09.2019
 • 12:48

Alman kapitalizmi ekonomik olarak büyürken… Yaygınlaşan, derinleşen, süreklileşen sefalet!

Almanya’da sonuçları açıklanan “Bildungsmonitor-2019” adlı araştırma raporu, eğitimde başarıya giden yolun sınıfsal ve etnik kökenle bağını dolaysız olarak ortaya koyu...

 • 21.09.2019
 • 22:41

AKP’nin kriz erteleme hesapları

AKP iktidarının ekonomik krizle ilgili tutarsız söylemleri biliniyor. Başından beri işçi ve emekçileri oyalamak için, aynı yetkili ağızlardan “Kriz miriz yok”, “Krizi ...

 • 21.09.2019
 • 20:28

MESS kavgaya hazırlanıyor… Metal işçisi safları sıklaştırmalıdır!

Yetkili sendikaların Toplu İş Sözleşmesi taslaklarını 9 Eylül’de MESS’e iletmeleriyle Metal Grup TİS süreci başladı. İlk görüşmelerin ekim ayı başı itibariyle gerçekle...

 • 21.09.2019
 • 16:52

Zorunlu aile arabuluculuğu: Her şey aile bütünlüğü için!

AKP iktidarı, arabuluculuk sistemini iş mahkemeleri ve ticari mahkemelerin ardından aile mahkemelerinde de hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2019 yılının başından itibare...

 • 20.09.2019
 • 21:19

Birleşik Metal-İş’in 2019-20 dönemi Grup TİS taslağı üzerine…

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2019-2020 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağını açıkladı. Hazırlık sürecinden açıklanma sürecine, taslağın içeriğinden Birleşik M...

 • 20.09.2019
 • 17:59