Yerel yönetimlerin kolluk kuvvetlerinin marifetiyle etkisiz hale getirilmesi, yalın bir geçeği yeniden hatırlattı: demokratik mevziler yaratmanın da hak kazanmanın da kazanımları korumanın da yolu kitlelerin fiili-meşru mücadelesinden geçer.Çelik suyunu almıştır, zaman devrime akıyor – Teslim Demir

İbrahim Kaypakkaya’nın anısına...   Türkiye’de 1960 ve ‘70’li yıllar, çok özel yıllardır. Hem sosyal sınıf hareketleri alanında hem de devrimci parti ve örgüt prati...

 • 18.05.2020
 • 18:42

‘71 Devrimcilerinin anısına... Devrimci mirası sahiplenmenin yolu - A. Hikmet

Bazı tarihlerin özel anlamları vardır. Devrim yürüyüşünde en çok hatırlanan, en çok iz bırakan... Bugün olduğu gibi uzak yarınlarda da gururla hatırlanacak gü...

 • 18.05.2020
 • 15:05

Faşizmin işkencehanelerinde devrim savunması

İbrahim Kaypakkaya’yı saygıyla anıyoruz...  Burada sunduğumuz metin İbrahim Kaypakkaya’nın 21 Nisan 1973 günü Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı Savcılığı tarafından a...

 • 18.05.2020
 • 08:01

MÜSİAD’ın “Pechiney lojmanları” - İ. Manuşyan

Türk burjuvazisinin kollarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yeni projesini tanıttı. Koronavirüs salgınını ücretli kölelik politikaları için...

 • 17.05.2020
 • 15:44

Metal fırtınası 5. yılında! Belirleyici olan fiili-meşru-militan mücadeledir!

Sermayenin ve sendikal bürokrasinin satış ve kölelik düzenine karşı yeni metal fırtınalar yaratmak; ilkelerden ödün vermeden, sınıf bilincimizi güçlendirerek ve mücadeley...

 • 17.05.2020
 • 08:01

Korona salgını, çekirge istilası ve açlık tehlikesi - A. Vedat Ceylan

Dünyanın yoksulları, işçi ve emekçiler yeni bir açlık tehlikesi ile karşı karşıyalar. Korona salgınının dünyanın çeşitli bölgelerinde yarattığı gıda sorununa bir de çekir...

 • 16.05.2020
 • 17:54

Metal Fırtına 5. yılında!.. Sendikal bürokrasiyi aşarak yeni fırtınalara hazırlanalım! - C. Berkay

Metal Fırtına’yı hatırlamak, sınıf mücadelesinin güncel seyrini değerlendirmek açısından önem taşıyor. Metal işçilerinin yaşadığı tüm sorunlar olduğu yerde duruyor. Serma...

 • 15.05.2020
 • 21:37

72. yılında Filistin’den Ortadoğu’ya El Nakba - E. Bahri

15 Mayıs 1948 Filistin halkının El Nakba (felaket) günü. 14 Mayıs’ta İngiltere Filistin’den çekildi. Aynı gün Siyonistler İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti. İsrail d...

 • 15.05.2020
 • 08:00

Metal Fırtına ve sol hareket - S. Soysal

Metal Fırtına’nın 5. yılındayız. Metal işçilerinin mevcut tablosu ile sendikaların rolünün yanısıra sol hareketin sergilediği tutumu da bir kez daha hatırlamakta yarar va...

 • 14.05.2020
 • 12:45