H. Fırat

‘74 sonrası dönem bazı kesimlerde maceracı mücadele anlayışlarının yanısıra “ideolojik önderlik” tezinin de eleştirisi dönemi oldu. Fakat “kitlelere” gitmek başarısı gösterenler uzun süre boyunca bir türlü işçi sınıfına gidemediler. Küçük-burjuva sınıf ortamı ile halkçı teori ve politikalar onları bundan alıkoydu.Devrimci taktiğin sorunları-1 - H. Fırat

(TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’in Kasım 2019 tarihli 320. sayısında yayınlanmış metnin ilk bölümüdür…) Burada Devrimci Taktiğin Sorunları başlığı ile yayınladığımı...

 • 10.11.2019
 • 10:11

Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin

Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar bunun öze ilişkin bir önemi yok. Önemli olan buz...

 • 07.11.2019
 • 10:06

İşçi sınıfı ve şovenizm... İşçi sınıfı hareketinin devrimci tarihinden öğretici notlar - A. Eren

Marx ve Engels, sınıf mücadelesine dayalı bilimsel öğretilerinin devrimci özünü oluşturan iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi ve proletarya diktatörlüğü ar...

 • 03.11.2019
 • 19:44

Ermeni Sorunu üzerine eleştirel notlar - Garbis Altınoğlu

Burada yayınladığımız metin, yazarın Nisan 2000 tarihinde kamuoyuna sunduğu hacimli “Bir ‘iç savaş’ güncesi: Parti’yi, proletaryayı ve komünizmi savunma yazıları” başl...

 • 02.11.2019
 • 12:52

Teslim Demir’in anısına... / 3 - 20. yılında TKİP ve Teslim Demir - H. Fırat

“Dünyada ve Türkiye’de Bir Dönemin Sonu” 1960 ile 1980 arası Türkiye’de ve dünyada devrimci yükselişler dönemiydi. ‘60’lar Türkiye’sindeki modern sosyal uyanışla b...

 • 27.10.2019
 • 08:39

Teslim Demir’in anısına... / 2 - ‘70’li yıllar: Devrimci önderlik boşluğu - H. Fırat

‘60’lı yılların ikinci yarısındaki yükselişi temsil eden genç kuşağın aradığı devrimci çıkışı bizzat yaratmak zorunda kaldığını vurgulamıştım. Ama yeterli bir teorik d...

 • 20.10.2019
 • 15:12

İbrahim Kaypakkaya adının anımsattıkları - Garbis Altınoğlu

Garbis Altınoğlu, Türkiye devrimci hareketinin emektar ve dirençli devrimcilerinden biriydi. ‘60’lı yılların ikinci yarısında katıldığı devrim ve sosyalizm davasına tü...

 • 16.10.2019
 • 15:32

Suriye’den ve Rojava’dan kirli ellerinizi çekin!

1- Geride kalan yıl içinde toplanan TKİP VI. Kongresi, “Ortadoğu, Türkiye ve Kürt Sorunu” başlığı altında, gündemdeki gelişmeleri anlamamıza ışık tutan şu değerlendirm...

 • 11.10.2019
 • 08:36

Teslim Demir’in anısına… / 1 - ‘60’lı yıllar: Devrimci örgüt ve önderlik boşluğu - H. Fırat

Ölümünün hemen ardından, 2011 Eylül’ünde, Mihri Belli üzerine bir konferans vermiştim. Konferansın asıl konusu Mihri Belli değildi; ama ölümünün sonrasına denk geldiği...

 • 09.10.2019
 • 19:39