Devrimci sınıf partisi olmak iddiasındayız. İşçi sınıfı temel çalışma alanımız, iddiamızı ete kemiğe büründüreceğimiz gerçek toplumsal zemin. İşçi sınıfına ulaşmak, işçi kitlelerini örgütlemek, birleştirmek, siyasal mücadeleye çekmek, bu mücadele içinde devrimcileştirmek istiyoruz. Temel stratejik misyonumuz bu. Fakat bunda başarılı olmak, herşeyden önce müdahale nesnesini her yönüyle, tarihsel gelişimi, sosyal-kültürel yapısı, bugüne kadarki mücadeleleri ve deneyimleri açısından yakından tanımayı gerektirir. Geçirdiği mücadele süreçlerini, buradaki üstünlükleri ve zayıflıklarını, olanakları ve sınırlılıkları anlamayı gerektirir. Sınıf hareketinden de öteye, nesnel varlığı ve dağılımıyla, bizzat sınıfın kendisini anlamak durumundayız.Tasfiyecilik ve inkarcılık - H. Fırat

(İlk baskısı Ağustos 1987’de yapılan Küçük-burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi kitabının 6. bölümüdür...)   Bilindiği gibi, teorisyenimiz bizleri “inkârcı...

 • 22.09.2019
 • 18:39

Yeni Ekimler ve sosyalizm için ileri! - Teslim Demir

Yitirişimizin birinci yılında Teslim Demir yoldaşı bir kez daha derin bir sevgi ve saygıyla anıyoruz… Burada yeniden yayınladığımız metin, yoldaşın Ekim Devrimi’nin 10...

 • 06.10.2019
 • 08:30

Teslim Demir’in anısına… / 1 - ‘60’lı yıllar: Devrimci örgüt ve önderlik boşluğu - H. Fırat

Ölümünün hemen ardından, 2011 Eylül’ünde, Mihri Belli üzerine bir konferans vermiştim. Konferansın asıl konusu Mihri Belli değildi; ama ölümünün sonrasına denk geldiği...

 • 09.10.2019
 • 19:39

Kendini bildi bileli ve ölene kadar, hep devrimci! Devrime ve sosyalizme adanmış yarım yüzyıl!

Devrimin uzun koşucusu 29 Eylül 2018’de yitirdiğimiz 1952 doğumlu Teslim Demir yoldaşın yüreği en geç 1968’den itibaren, demek ki tam yarım yüzyıldır, devrim...

 • 29.09.2019
 • 09:46

Parti, merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik ve önderlik - A. Murat

Leninist partinin temel özeliklerinden birisi merkeziyetçi olmasıdır. Demokratik merkeziyetçilik olarak adlandırılan ilkede bir savaş örgütü için esas olan merkeziyetç...

 • 04.08.2019
 • 07:57

Sınıfın öncüleriyle birleşmek - A. Murat

Bilimsel sosyalizm ile sınıf hareketi ayrı kanallarda ortaya çıkar ve bir süre ayrı kanallardan akmaya devam eder. Parti bu iki kanalın birleştiği zemindir. En gen...

 • 28.07.2019
 • 18:59

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Partinin gençlik çalışması

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019) Çalışmamızın genel tablosu Gençlik çalışmamız son yıllarda gençlik hareketinin seyriyle de bağlantılı olarak hayli daralmış bulu...

 • 21.07.2019
 • 07:51

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Yurtdışı çalışması üzerine

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019)   Partinin yurtdışı çalışması, parti inşa hareketimizin ortaya çıkışından itibaren sürekliliği sağlanabilmiş temel bir alandır. ...

 • 14.07.2019
 • 08:12

Nesin ve Aybar’ın ardından... Bir dönemin sol aydın kuşağı üzerine - H. Fırat

Aziz Nesin ve Mehmet Ali Aybar, hayli ilerlemiş yaşları nedeniyle peş peşe yaşama veda ettiler. Biri uluslararası üne sahip mizah ustası büyük bir yazar, öteki tanınmı...

 • 06.07.2019
 • 14:40