H. Fırat

“21 Koşul”, İkinci Enternasyonal’in eski ve tecrübeli oportünist partilerine Komünist Enternasyonal’in kapılarını kapatmada ve bir kısım partinin saflarında bulunan oportünist öğeleri temizlemede etkili bir silah olarak yararlı bir iş gördü. Fakat bu koşullarda egemen olan ve oportünist öğelere karşı olduğu sürece yararlı olan hükmedici hava, bir merkeziyetçilik anlayışı olarak kalıcılaştığı ölçüde, dönüp gerisin geri, henüz genç, deneyimsiz, oturmuş bir kimlik ve kişilik kazanamamış yeni partileri yaralayan bir etkene dönüşebildi.Macaristan Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sovyet Cumhuriyeti neden yenildi?

(Macaristan Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle yayınladığımız bu metin, Lenin’in Seçme Eserleri’nin 8. Cildine yayıncıların dipnot olarak eklediği geniş bir açıklamadır – ...

 • 28.03.2019
 • 08:29

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Komünist Enternasyonal için olgunlaşan koşullar - H. Fırat

Rusya’da patlak veren Şubat Devrimi ile birlikte iki buçuk yıldır sürmekte olan emperyalist dünya savaşı yeni bir safhaya girdi. Emperyalist savaş yaklaşık bir buçuk yıl ...

 • 22.03.2019
 • 06:52

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti - A. Eren

Macar Devrimi’nin tarihte aldığı yer ve yarattığı etki üzerine hala tartışmalar devam etmektedir. Gerici tarihçi Richard Pipes, Macar Sovyet yönetiminin “Macar halkını te...

 • 21.03.2019
 • 08:00

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sendikalar ve sendika bürokrasisi

İşçi sınıfının kapitalist sömürünün sonuçlarına karşı mücadelesi içerisinde tarihsel olarak kendiliğinden doğan sendikalar, partimiz için, devrimci bir sınıf hareketi ...

 • 18.03.2019
 • 07:34

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... İkinci Enternasyonal: Çürümeden çöküşe - H. Fırat

Komünist Enternasyonal’in 100. Yılı’nı vesile ederek burada beş bölüm halinde sunacağımız inceleme, ilk kez olarak Ekimler’in Mart 1992 tarihli 1. sayısında yayınlandı. B...

 • 15.03.2019
 • 06:38

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / III - M. İlkan

Burjuvazinin ümidi: Kornilov’un darbesiİşçi hareketinin yükseldiği, çıkarlarının tehdit edildiği her anda burjuvazi askeri darbelere başvurmakta sakınca görmemiştir. Düny...

 • 10.03.2019
 • 07:13

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... 8 Mart ve kadın hareketi

Ms: 8 Mart ve kadın eylemleri bizim için yeni bir tartışma konusu değildi. Biz, Kadın Bürosu’nun tartıştığı çerçevede, 8 Mart üzerinden değil ama kadın eylemlerine bak...

 • 04.03.2019
 • 12:43

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf çalışmamızın sorun alanları

Sınıf çalışmamız özellikle son yıllarda önemli bir gelişim ve değişim süreci içindedir. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden bu yana süregiden müdahalelerin ürünü ...

 • 03.03.2019
 • 16:19

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / II - M. İlkan

Kerenski’nin 15 Temmuz’uOkur, toplumsal/sınıfsal öfke patlamalarının nasıl bir devlet terörü ile karşılaştığını; eylemin bir biçimde sona ermesinin ardından baskı ve zorb...

 • 03.03.2019
 • 10:50