H. Fırat

Modern Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, bu devletin daha kuruluşundan itibaren toplumsal muhalefete ve sol siyasal güçlere karşı katliamcı bir tutumla hareket ettiğini görüyoruz. Katliamcılık bu devletin mayasında var.15-16 Haziran, sol hareket ve işçi hareketi - H. Fırat

I15-16 Haziran ve sol hareket15-16 Haziran Direnişi işçi hareketini olduğu kadar sol hareketi de derinden etkiledi. İşçi sınıfına güvensizliğin ve burjuva kurumlara umudu...

 • 15.06.2017
 • 06:24

Haziran Direnişi - 2 / H. Fırat

(Haziran Direnişi üzerine Eylül ayında verilmiş bir konferansın kayıtlarıdır...)Haziran Direnişi ve reformist solHaziran Direnişi’nde belirgin bir sol hareket damgası var...

 • 01.06.2017
 • 07:38

Haziran Direnişi-1 / H. Fırat

(Haziran Direnişi üzerine Eylül ayında verilmiş bir konferansın kayıtlarıdır...) Yeni tarihsel dönem Partimizin girmiş bulunduğumuz yeni tarihsel döneme bir bakışı var. D...

 • 31.05.2017
 • 10:20

1 Mayıs - V. İ. Lenin

Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelel...

 • 30.04.2017
 • 11:36

Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs - H. Fırat

(4 Haziran 2011)2011 yılının 1 Mayıs’ı, ilkin 1 Mayıs yeniden resmi tatil günü olduğu için, fakat bundan da önemli olarak zorlu ve inatçı bir mücadeleyle kazanılmış Taksi...

 • 29.04.2017
 • 07:08

Gündemdeki referandum üzerine - H. Fırat

(Şubat ayı sonunda verilmiş “Dinsel gericilik, laiklik ve referandum” konulu bir konferansın kayıtlarından alınmış bu metin, gerçekte sözkonusu konferansın 3. bölümünü ol...

 • 18.03.2017
 • 19:47

Devrim şehitleri ve devrimci sınıf partisi- H. Fırat

Burada ikinci bölümünü sunduğumuz metin, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesinin ardından verilen konferansın elden geçirilmiş kayıtlarından oluşmaktadır. Metnin ilk bö...

 • 19.11.2016
 • 09:14

Onlar partimizin özü ve özetidirler - H. Fırat

Kendi dışımızdaki devrimciler tarafından bu kadar rahat sahip çıkılabilen ve bizim yapamayacağımız övgülere konu olan iki yoldaşla yüz yüze olduğumuz için haklarında konu...

 • 26.09.2016
 • 08:06

Güncel deneyimler ışığında demokrasi sorunu - H. Fırat

Demokrasi tartışmalarının yakıcı bir gündem haline geldiği son dönemde, bu tartışmalara ışık tutması amacıyla Mart 1997 tarihinde verilen konferansın bir bölümünü okurlar...

 • 13.09.2016
 • 07:40