H. Fırat

Bu iki kategorinin içinde demokrasi duyarlılığı öne çıkanlar, özellikle EMEP ve Halkevleri, Kürt sorununda da belirli bir duyarlılığa sahipler. Anti-emperyalist duyarlılığı sözümona önemseyen ve tersinden demokratik duyarlılıkları zayıflayanlar, özellikle SİP TKP’sinin bazı kesimleri, halen Kürt sorununda sosyal-şoven bir duyarsızlık içindeler.Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu III - H. Fırat

Dinci-faşist iktidarın kirli hesaplarıAfrin’e yönelik savaşta AKP-MHP iktidarı ile genel olarak burjuva gericiliğinin tutumu arasındaki bütünlüğü ve farklılığı bir arada ...

 • 29.03.2018
 • 06:03

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu II - H. Fırat

Emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesi ve Kürtler Bugün Ortadoğu’da yaşananlar 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla başladı. Sovyetler Birliği sahneden çekilince, tek ...

 • 20.03.2018
 • 07:26

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu I - H. Fırat

Afrin’e saldırının ardından verilmiş iki ayrı konferansın hayli hacimli kayıtlarından seçtiğimiz bölümleri bu sayımızda birkaç ayrı metin halinde yayınlıyoruz. Aynı konud...

 • 09.03.2018
 • 21:33

Burjuva toplumu ve burjuva kadın hareketi - H. Fırat

Yüzyılları bulan uzun feodal ortaçağ boyunca, değil cinslerin eşitliği ve kadının özgürlüğü, dolayısıyla kadın hakları, egemen ideoloji ve düşünce çerçevesinde kadının no...

 • 08.03.2018
 • 09:09

8 Mart ve burjuva toplumunda kadın hakları - H. Fırat

8 Mart’ın tarihsel onuru Günümüzde 8 Mart, içi boşaltılmış biçimiyle de olsa, “Uluslararası Kadın Günü” olarak artık dünya ölçüsünde genel bir kabul görüyor. Ama kolayca ...

 • 04.03.2018
 • 10:40

Rusya’da devrim ve proleter devrimin sorunları - H. Fırat

Rusya’da devrim ne bir rastlantıydı, ne de o dönemin marksistleri için öngörülemeyen bir gelişme oldu. Bu ülkede devrim uzun zamandır derinden derine mayalanıyordu. Daha ...

 • 28.01.2018
 • 07:52

Yaşamı ve ölümüyle partiyi onurlandıran komünist - H. Fırat

Burada ilk bölümünü sunduğumuz metin, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesinin ardından verilen konferansın elden geçirilmiş kayıtlarından oluşmaktadır...Alaattin Karada...

 • 19.11.2017
 • 08:07

Barış sorunu - V. İ. Lenin

Sosyalistler için önce (immediate) bir hareket programı olarak barış sorunu ve onunla ilişkili olarak barış koşulları sorunu, evrensel bir ilgi görüyor. Sorunu, alışılage...

 • 01.09.2017
 • 18:41

Ekim Devrimi’nde işçi sınıfının belirleyici rolü üzerine

“Fabrika çevrelerine gelince… Bizim için bunlar son derece önemli: Hareketin asıl gücü büyük fabrikalardaki işçilerin örgütlenmesinde yatıyor, çünkü büyük fabrikalar (ve ...

 • 20.08.2017
 • 10:55