A. Eren

Saraya “solcu bir başkan” seçmek, böylece doğrudan sermaye devletinin yöneticiliğine talip olmak, hiçbir politik gerekçeyle açıklanamaz. İşçi sınıfı hareketinin bu konudaki tutumunu kısaca özetlemiş bulunuyoruz. “Sorun dosdoğru burjuva devlet aygıtının temel sınıfsal niteliği, yapısı, işlevi ve işleyişiyle ilgilidir. Bu konuda emekçi kitlelerde en ufak bir yanılgı, kafa karışıklığı ya da hayal yaratmamakla ilgilidir.”Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs - H. Fırat

www.tkip.org sitesinde Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 1 Mayıs gündemli konferans kayıtlarının ara bölümlerini okurlarımıza sunuyoruz.1 Mayıs, işçi sınıfının uluslarara...

 • 15.04.2018
 • 18:15

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu IV - H. Fırat

Afrin’e saldırı ve Türkiye soluHaklı ulusal davaların ezilen ulusun burjuva partileri ya da mülk sahibi sınıfları tarafından lekelendiği durumlara sıkça rastlanmıştır. Le...

 • 05.04.2018
 • 09:24

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu III - H. Fırat

Dinci-faşist iktidarın kirli hesaplarıAfrin’e yönelik savaşta AKP-MHP iktidarı ile genel olarak burjuva gericiliğinin tutumu arasındaki bütünlüğü ve farklılığı bir arada ...

 • 29.03.2018
 • 06:03

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu II - H. Fırat

Emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesi ve Kürtler Bugün Ortadoğu’da yaşananlar 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla başladı. Sovyetler Birliği sahneden çekilince, tek ...

 • 20.03.2018
 • 07:26

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu I - H. Fırat

Afrin’e saldırının ardından verilmiş iki ayrı konferansın hayli hacimli kayıtlarından seçtiğimiz bölümleri bu sayımızda birkaç ayrı metin halinde yayınlıyoruz. Aynı konud...

 • 09.03.2018
 • 21:33

Burjuva toplumu ve burjuva kadın hareketi - H. Fırat

Yüzyılları bulan uzun feodal ortaçağ boyunca, değil cinslerin eşitliği ve kadının özgürlüğü, dolayısıyla kadın hakları, egemen ideoloji ve düşünce çerçevesinde kadının no...

 • 08.03.2018
 • 09:09

8 Mart ve burjuva toplumunda kadın hakları - H. Fırat

8 Mart’ın tarihsel onuru Günümüzde 8 Mart, içi boşaltılmış biçimiyle de olsa, “Uluslararası Kadın Günü” olarak artık dünya ölçüsünde genel bir kabul görüyor. Ama kolayca ...

 • 04.03.2018
 • 10:40

Rusya’da devrim ve proleter devrimin sorunları - H. Fırat

Rusya’da devrim ne bir rastlantıydı, ne de o dönemin marksistleri için öngörülemeyen bir gelişme oldu. Bu ülkede devrim uzun zamandır derinden derine mayalanıyordu. Daha ...

 • 28.01.2018
 • 07:52

Yaşamı ve ölümüyle partiyi onurlandıran komünist - H. Fırat

Burada ilk bölümünü sunduğumuz metin, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesinin ardından verilen konferansın elden geçirilmiş kayıtlarından oluşmaktadır...Alaattin Karada...

 • 19.11.2017
 • 08:07