İlk 1 Mayıs’ta sekiz saatlik işgününün uygulanması talep edildi. Ama bu hedefe ulaşıldıktan sonra da, 1 Mayıs’ın kutlanmasına son verilmedi. İşçilerin burjuvazi ve egemen sınıf karşısındaki mücadelesi devam ettiği sürece, ve tüm talepleri karşılanmadığı sürece, 1 Mayıs, işçi sınıfının bu taleplerinin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.1 Mayıs düşüncesi ilerliyor - Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg’un çok iyi bilinen ve 1 Mayıs dönemlerinde özellikle paylaşılan bu makalesini bu kez aynı zamanda Alman Devrimi’nin 100. Yılı’nı vesile ederek yayınlıyoruz...

 • 27.04.2019
 • 06:14

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Üçüncü Enternasyonal ve tarihteki yeri - V. İ. Lenin

İTİLAF ülkelerin emperyalistleri, Sovyet Cumhuriyeti’ni, bir salgın merkezi olarak, kapitalist dünya ile ilişkisini koparmak gayretiyle abluka altına alıyorlar. “Demokra...

 • 21.04.2019
 • 13:22

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Devrimci örgüt ve kadro sorunları üzerine

  Örgüt ve Kadro Sorunları Komisyonu’nun hazırladığı metnin kongre değerlendirmeleri ışığında elden geçirilmiş biçimidir. Partinin güvenliğini ilgilendiren bölümle...

 • 19.04.2019
 • 18:17

TKİP’nin işçilere, emekçilere, gençliğe ve kadınlara çağrısı… Sömürüye, savaşa, baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

İşçiler, emekçiler, gençler! Sömürü, savaş, baskı ve zorbalık üzerine kurulu olan emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü krizi dünya ölçeğinde derinleşiyor. Bun...

 • 18.04.2019
 • 06:39

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Geri çekilme içinde gerileme: Birleşik İşçi Cephesi ve “İşçi Hükümeti” - H. Fırat

Komünist Enternasyonal Üçüncü Kongresi’nin genel bir geri çekilme taktiği çerçevesinde gündeme getirdiği politikaların ortaya çıkardığı sorunlar ve karışıklıklar, bu ko...

 • 14.04.2019
 • 05:55

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf hareketinin son yirmi yılı üzerine

1990'lı yılların sonu, dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizinin devam ettiği bir sürece tekabül ediyor. Bunu kapitalizmin esneme imkanlarının olmadığı bir dönem o...

 • 08.04.2019
 • 13:16

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs’a çağırıyor...

    Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!     Devrim ve sosyalizm için mücadeleye!     İşçiler, em...

 • 07.04.2019
 • 18:31

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Çekilen dalga ve geri çekilmenin sorunları - H. Fırat

Komünist Enternasyonal, dünya devrimine ilişkin güçlü umutlar çerçevesinde, kendini genel bir saldırıyı yöneltmek üzere hazırlamıştı ki (1919-1920, 1. ve 2. kongreler), d...

 • 07.04.2019
 • 05:50

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar işçilerine selam - V. İ. Lenin

YOLDAŞLAR, Macar sovyet liderlerinden aldığımız haberler içimizi heyecan ve sevinçle dolduruyor. Macaristan’da Sovyet hükümeti ancak iki aydan biraz fazla bir zamandan be...

 • 06.04.2019
 • 19:06