Rosa Luxemburg

“Berlin’de düzen hüküm sürüyor!” Sizi budala zaptiyeler! Kum üzerine kurulu sizin “düzeniniz”. Devrim daha yarın olmadan, “zincir şakırtıları içinde yine doğrulacaktır!” ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri arasında şunu bildirecektir: “Vardım, varım, varolacağım!”Sonu gelmeyen ihanet! Karl ve Rosa’yı kim katletti?

Klaus Gietinger bir sosyal bilimci, araştırmacı, senarist ve rejisör. Özellikle Rosa ve Karl’ın öldürülmesinde Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) sorumluluğunu re...

 • 14.01.2019
 • 11:29

Alman Devrimi’nin 100. yılı!.. “Devrim buradadır, gerçekleşmelidir!” - Karl Liebknecht

Kasım 1918’de patlak veren, 1919-1920 yılları boyunca karmaşık bir süreç olarak ilerleyen ve ancak 1923 yılı sonbaharında tümüyle yenilgiye uğratılabilen Alman Devrimi...

 • 13.01.2019
 • 14:52

Yerel seçimler ve liberal hayaller üzerine…

Yerel seçim tartışmaları ülkenin gündemini işgal etmeye başladı. Pazarlıklar, ittifaklar, adaylık için birbiriyle itişip-kakışanlar…Burjuva düzenin temsili kurumlarının d...

 • 06.01.2019
 • 16:34

“Zindanlardaki büyük direnme geleneğinin yeni halkası”

19-22 Aralık 2000’de sermaye devletinin cezaevlerinde devrimci tutsaklara yönelik olarak gerçekleştirdiği katliamın ardından H. Fırat tarafından verilen “Katliam ve diren...

 • 19.12.2018
 • 10:11

Rusya’da devrim ve proletarya devriminin sorunları - H. Fırat

Rusya’da devrim ne bir rastlantıydı, ne de o dönemin marksistleri için öngörülemeyen bir gelişme oldu. Bu ülkede devrim uzun zamandır derinden derine mayalanıyordu. Daha ...

 • 07.11.2018
 • 21:20

Yeni Ekimler için! - Teslim Demir

Bugünkü durum bir kader değildir. Kapitalizmin sömürü, baskı ve eşitsizlik düzeninde yaşamak zorunda değiliz. İşçi sınıfımız ve Kürt’ü ve Türk’ü, Ermeni’si ve Arap’ı, Laz...

 • 09.10.2018
 • 16:21

EKİM: Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek! - Teslim Demir

Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönem, geleneksel devrimci hareketin saflarında oportünizm halinde yozlaşmanın, mültecileşmenin ve tasfiyeciliğin salgın haline geldiği bir dö...

 • 08.10.2018
 • 06:14

Ulucanlar Katliamı’nın politik anlamı ve arka planı - H. Fırat

(Bu metin bir konferansın Ulucanlar katliamına ilişkin bölümüdür)Ulucanlar katliamına ilişkin olarak öncelikle vurgulanması gereken temel bir nokta var. Bu katliam, münfe...

 • 26.09.2018
 • 08:42

Tarihsel temelleriyle Türkiye’de dinsel gericilik - H. Fırat

TKİP Merkez Yayın Organı EKİM’in Nisan 2017 tarihli 307. sayısının başyazısını güncel önemi vesilesiyle okurlarımıza sunuyoruz.***(2017 yılı Şubat ayı sonunda verilmiş “D...

 • 08.07.2018
 • 13:15