Karl Liebknecht

Demir hâlâ sıcak, şimdi onu dövmemiz gerekli. Şimdi ya da hiçbir zaman! Ya devrimci bir sıçrayış içinde kendimizi kurtarmayı denediğimiz, geçmişin eski bataklığına yeniden düşeriz; ya da mücadeleyi zafere ulaşıncaya kadar, tüm insanlığın köleliğin lanetinden kurtuluşuna kadar sürdürürüz. Bu büyük eseri -insan uygarlığının önüne konulmuş en önemli ve en soylu görevi-zaferle sonuçlandırabilmemiz için, Alman proletaryası diktatörlüğünü kurmalıdır.Yerel seçimler ve liberal hayaller üzerine…

Yerel seçim tartışmaları ülkenin gündemini işgal etmeye başladı. Pazarlıklar, ittifaklar, adaylık için birbiriyle itişip-kakışanlar…Burjuva düzenin temsili kurumlarının d...

 • 06.01.2019
 • 16:34

“Zindanlardaki büyük direnme geleneğinin yeni halkası”

19-22 Aralık 2000’de sermaye devletinin cezaevlerinde devrimci tutsaklara yönelik olarak gerçekleştirdiği katliamın ardından H. Fırat tarafından verilen “Katliam ve diren...

 • 19.12.2018
 • 10:11

Rusya’da devrim ve proletarya devriminin sorunları - H. Fırat

Rusya’da devrim ne bir rastlantıydı, ne de o dönemin marksistleri için öngörülemeyen bir gelişme oldu. Bu ülkede devrim uzun zamandır derinden derine mayalanıyordu. Daha ...

 • 07.11.2018
 • 21:20

Yeni Ekimler için! - Teslim Demir

Bugünkü durum bir kader değildir. Kapitalizmin sömürü, baskı ve eşitsizlik düzeninde yaşamak zorunda değiliz. İşçi sınıfımız ve Kürt’ü ve Türk’ü, Ermeni’si ve Arap’ı, Laz...

 • 09.10.2018
 • 16:21

EKİM: Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek! - Teslim Demir

Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönem, geleneksel devrimci hareketin saflarında oportünizm halinde yozlaşmanın, mültecileşmenin ve tasfiyeciliğin salgın haline geldiği bir dö...

 • 08.10.2018
 • 06:14

Ulucanlar Katliamı’nın politik anlamı ve arka planı - H. Fırat

(Bu metin bir konferansın Ulucanlar katliamına ilişkin bölümüdür)Ulucanlar katliamına ilişkin olarak öncelikle vurgulanması gereken temel bir nokta var. Bu katliam, münfe...

 • 26.09.2018
 • 08:42

Tarihsel temelleriyle Türkiye’de dinsel gericilik - H. Fırat

TKİP Merkez Yayın Organı EKİM’in Nisan 2017 tarihli 307. sayısının başyazısını güncel önemi vesilesiyle okurlarımıza sunuyoruz.***(2017 yılı Şubat ayı sonunda verilmiş “D...

 • 08.07.2018
 • 13:15

Sarayda “sol cumhurbaşkanı”! - A. Eren

8 Mayıs 2018 tarihli Kızıl Bayrak’ta da yayınlanan “24 Haziran seçimleri üzerine / Düzene karşı DEVRİM!” başlıklı TKİP değerlendirmesi, işçi sınıfı hareketinin tarihinden...

 • 31.05.2018
 • 06:07

Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs - H. Fırat

www.tkip.org sitesinde Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 1 Mayıs gündemli konferans kayıtlarının ara bölümlerini okurlarımıza sunuyoruz.1 Mayıs, işçi sınıfının uluslarara...

 • 15.04.2018
 • 18:15