TKİP, Türkiye işçi sınıfını ve emekçilerini, Türk burjuva devletinin kardeş Kürt halkına, Ortadoğu’nun tıpkı Filistin halkı gibi mazlum bu kadim halkına karşı yürütülen haksız, gerici ve kirli imha savaşına karşı durmaya çağırmaktadır. Türk sermaye devletinin bu savaşta elde edeceği her sözde “ulusal” başarı, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sınıfsal köleliğin perçinlenmesi anlamına gelecektir. Çıkış ve kurtuluş, ezilen ve sömürülen emekçiler ile ulusal kölelik koşulları altındaki mazlum halkların emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşik devrimci mücadelesinden geçmektedir. Türkiye’de olduğu kadar tüm Ortadoğu’da da!Teslim Demir’in anısına… / 1 - ‘60’lı yıllar: Devrimci örgüt ve önderlik boşluğu - H. Fırat

Ölümünün hemen ardından, 2011 Eylül’ünde, Mihri Belli üzerine bir konferans vermiştim. Konferansın asıl konusu Mihri Belli değildi; ama ölümünün sonrasına denk geldiği...

 • 09.10.2019
 • 19:39

Yeni Ekimler ve sosyalizm için ileri! - Teslim Demir

Yitirişimizin birinci yılında Teslim Demir yoldaşı bir kez daha derin bir sevgi ve saygıyla anıyoruz… Burada yeniden yayınladığımız metin, yoldaşın Ekim Devrimi’nin 10...

 • 06.10.2019
 • 08:30

Kendini bildi bileli ve ölene kadar, hep devrimci! Devrime ve sosyalizme adanmış yarım yüzyıl!

Devrimin uzun koşucusu 29 Eylül 2018’de yitirdiğimiz 1952 doğumlu Teslim Demir yoldaşın yüreği en geç 1968’den itibaren, demek ki tam yarım yüzyıldır, devrim...

 • 29.09.2019
 • 09:46

Tasfiyecilik ve inkarcılık - H. Fırat

(İlk baskısı Ağustos 1987’de yapılan Küçük-burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi kitabının 6. bölümüdür...)   Bilindiği gibi, teorisyenimiz bizleri “inkârcı...

 • 22.09.2019
 • 18:39

Parti, merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik ve önderlik - A. Murat

Leninist partinin temel özeliklerinden birisi merkeziyetçi olmasıdır. Demokratik merkeziyetçilik olarak adlandırılan ilkede bir savaş örgütü için esas olan merkeziyetç...

 • 04.08.2019
 • 07:57

Sınıfın öncüleriyle birleşmek - A. Murat

Bilimsel sosyalizm ile sınıf hareketi ayrı kanallarda ortaya çıkar ve bir süre ayrı kanallardan akmaya devam eder. Parti bu iki kanalın birleştiği zemindir. En gen...

 • 28.07.2019
 • 18:59

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Partinin gençlik çalışması

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019) Çalışmamızın genel tablosu Gençlik çalışmamız son yıllarda gençlik hareketinin seyriyle de bağlantılı olarak hayli daralmış bulu...

 • 21.07.2019
 • 07:51

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Yurtdışı çalışması üzerine

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019)   Partinin yurtdışı çalışması, parti inşa hareketimizin ortaya çıkışından itibaren sürekliliği sağlanabilmiş temel bir alandır. ...

 • 14.07.2019
 • 08:12

Nesin ve Aybar’ın ardından... Bir dönemin sol aydın kuşağı üzerine - H. Fırat

Aziz Nesin ve Mehmet Ali Aybar, hayli ilerlemiş yaşları nedeniyle peş peşe yaşama veda ettiler. Biri uluslararası üne sahip mizah ustası büyük bir yazar, öteki tanınmı...

 • 06.07.2019
 • 14:40