H. Fırat

Teori ile pratik arasındaki uçurumun, oportünizmin bu en kaba biçiminin klasik örneği, İkinci Enternasyonal’dir. İkinci Enternasyonal devrimci teoriyi uzak gelecek için kabul etmiş, reformist oportünizmi ise gündelik olarak uygulamıştır.Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / III - M. İlkan

Burjuvazinin ümidi: Kornilov’un darbesiİşçi hareketinin yükseldiği, çıkarlarının tehdit edildiği her anda burjuvazi askeri darbelere başvurmakta sakınca görmemiştir. Düny...

 • 10.03.2019
 • 07:13

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... 8 Mart ve kadın hareketi

Ms: 8 Mart ve kadın eylemleri bizim için yeni bir tartışma konusu değildi. Biz, Kadın Bürosu’nun tartıştığı çerçevede, 8 Mart üzerinden değil ama kadın eylemlerine bak...

 • 04.03.2019
 • 12:43

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf çalışmamızın sorun alanları

Sınıf çalışmamız özellikle son yıllarda önemli bir gelişim ve değişim süreci içindedir. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden bu yana süregiden müdahalelerin ürünü ...

 • 03.03.2019
 • 16:19

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / II - M. İlkan

Kerenski’nin 15 Temmuz’uOkur, toplumsal/sınıfsal öfke patlamalarının nasıl bir devlet terörü ile karşılaştığını; eylemin bir biçimde sona ermesinin ardından baskı ve zorb...

 • 03.03.2019
 • 10:50

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı!..

Devrimler döneminin Enternasyonali!İkinci Enternasyonal birinci emperyalist dünya savaşının resmen ilanının daha ilk günlerinde ideolojik ve örgütsel bakımdan çöktü. Üçün...

 • 02.03.2019
 • 09:11

TKİP VI. Kongresi kapanış konuşması…

  Parti, sınıf, devrim!       Cihan yoldaşın kongre kapanış konuşması kayıtlarını, özel bölümlerinden arındırılmış ve ara başlıklarla düzenlenmiş b...

 • 01.03.2019
 • 07:48

Katledilişinin 100. yılında Leo Jogiches (Tyszka): Yasadışı devrimci örgütün ustası, devrimci davanın ölümsüz neferi! - A. Eren

“Yine morgdaydım, kurşuna dizilen birini çizdim... adına LEO diyorlardı.”(Käthe Kollwitz 16 Mart 1919) Alman Kasım Devrimi’nin önderleri, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht,...

 • 28.02.2019
 • 13:05

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / I - M. İlkan

“Alman ajanı” Lenin Ne garip, olayların kökenini binlerce fersah ötede aramak merakı, sokaklarımızı yıkayan dereyi Nil’in kaynaklarından akıtmak kadar saçma!”Victor Hugo*...

 • 24.02.2019
 • 07:24

TKİP dava tutsakları: Yeni Ekimler için ileri!

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinde buzu kırıp yolu açan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 101., yeni Ekimlerin öncü müfrezesinin 20. yılında bir kez daha ‘g...

 • 20.02.2019
 • 19:23