Dünyada ve Türkiye’deki güncel kadın hareketi ile partinin kadın çalışması, TKİP VI. Kongresi’nin ana gündemlerinden biriydi. 8 Mart bağlamında demokratik kadın hareketi konulu tartışma ise bunun alt başlıklarından biri oldu. Kongre tutanaklarından buraya aldığımız bölüm, bu alt başlığa ilişkin tartışmaların belli ölçülerde kısaltılmış biçimidir...TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf çalışmamızın sorun alanları

Sınıf çalışmamız özellikle son yıllarda önemli bir gelişim ve değişim süreci içindedir. 2007’de toplanan II. Parti Kongresi’nden bu yana süregiden müdahalelerin ürünü ...

 • 03.03.2019
 • 16:19

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / II - M. İlkan

Kerenski’nin 15 Temmuz’uOkur, toplumsal/sınıfsal öfke patlamalarının nasıl bir devlet terörü ile karşılaştığını; eylemin bir biçimde sona ermesinin ardından baskı ve zorb...

 • 03.03.2019
 • 10:50

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı!..

Devrimler döneminin Enternasyonali!İkinci Enternasyonal birinci emperyalist dünya savaşının resmen ilanının daha ilk günlerinde ideolojik ve örgütsel bakımdan çöktü. Üçün...

 • 02.03.2019
 • 09:11

TKİP VI. Kongresi kapanış konuşması…

  Parti, sınıf, devrim!       Cihan yoldaşın kongre kapanış konuşması kayıtlarını, özel bölümlerinden arındırılmış ve ara başlıklarla düzenlenmiş b...

 • 01.03.2019
 • 07:48

Katledilişinin 100. yılında Leo Jogiches (Tyszka): Yasadışı devrimci örgütün ustası, devrimci davanın ölümsüz neferi! - A. Eren

“Yine morgdaydım, kurşuna dizilen birini çizdim... adına LEO diyorlardı.”(Käthe Kollwitz 16 Mart 1919) Alman Kasım Devrimi’nin önderleri, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht,...

 • 28.02.2019
 • 13:05

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / I - M. İlkan

“Alman ajanı” Lenin Ne garip, olayların kökenini binlerce fersah ötede aramak merakı, sokaklarımızı yıkayan dereyi Nil’in kaynaklarından akıtmak kadar saçma!”Victor Hugo*...

 • 24.02.2019
 • 07:24

TKİP dava tutsakları: Yeni Ekimler için ileri!

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinde buzu kırıp yolu açan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 101., yeni Ekimlerin öncü müfrezesinin 20. yılında bir kez daha ‘g...

 • 20.02.2019
 • 19:23

Bir burjuva tarihçinin kaleminden... Alman Devrimi ve sosyal demokrat ihanet - William L. Shirer

Zafer kazanmış Batılı İtilâf ülkelerinde yaşayan insanların çoğu 9 Kasım 1918’de Berlin’de cumhuriyet ilânını Alman halkı ve ulusu için yeni bir çağın başlangıcı saydılar...

 • 17.02.2019
 • 07:01

9 Kasım 1918: Alman Devrimi’nin doğuşu - Ernst Thälmann

Dört buçuk yıllık emperyalist kitle katliamı, Avrupa’yı cehenneme çevirdi. Milyonlarca ölünün ve yaralının kanı yeryüzünü kapladı. Dört buçuk savaş yılı boyunca karargahl...

 • 14.02.2019
 • 16:19