H. Fırat

Kendisini önceleyen ve izleyen tarihsel süreçler üzerinden Alman Devrimi’nin incelenmesi, proletarya devriminin sorunlarının, daha somut planda devrimci strateji, taktik ve örgüt sorunlarının incelenmesinden başka bir şey değildir. Bunu, bugünün devrimcilerinin bu büyük tarihsel olayı esas olarak bu açıdan, bu temel amaca yönelik deneyim ve dersler üzerinden incelemeleri gerekir olarak da ifade edebiliriz.TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sınıf çalışması ve politik müdahalenin sorunları

(Sunum üzerine tartışmalar...) Ekim’in son sayısında (Sayı: 321, Ocak 2020), “Sınıf Çalışması ve Politik Müdahalenin Sorunları” ortak başlığı altında yayınlanan iki ay...

 • 26.01.2020
 • 13:04

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sınıf çalışması ve politik müdahalenin sorunları

Ekim’in son sayısında (Sayı: 321, Ocak 2020), “Sınıf Çalışması ve Politik Müdahalenin Sorunları” ortak başlığı altında iki ayrı metin yer alıyor. Burada yayınladığımız il...

 • 19.01.2020
 • 11:38

Halk hareketleri, işçi sınıfı ve devrimci parti

(Ekim, Sayı: 321, Ocak 2020) 2019’un Ekim ayı dünyanın dört bir yanında birbiri ardına patlak veren halk hareketleriyle sarsıldı. Şili’den Lübnan’a, Irak’tan Endonezya...

 • 09.01.2020
 • 11:22

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 2

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 05.01.2020
 • 11:57

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 1

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 29.12.2019
 • 09:49

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 2 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 282, Haziran 2012) Bunalımlar, savaşlar ve devrimler... Bunalımlar...

 • 22.12.2019
 • 08:42

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 1 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 280, Mart 2012) 20 yıl önce 20 yıl sonra EKİM’in siyasal mücadele ...

 • 15.12.2019
 • 12:46

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-3

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Kuruluş Kongresi tartışmalarını yeniden incelemeliyiz Ch: Bazı yoldaşların dile getirmiş bulundukları gibi, burada ele almakta olduğum...

 • 08.12.2019
 • 11:59

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-2

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Cn: Sendikalar ve sendikal mücadele konusunda geçmişten bugüne partinin hayli kapsamlı değerlendirmeleri var. En önemli metinler dönem dö...

 • 01.12.2019
 • 08:36