H. Fırat

Oportünizme karşı mücadelenin zayıflaması olgusu ile sağın güçlenmesini kolaylaştıran geri çekilme taktikleri birarada, Yedinci Kongre’deki köklü tarihsel dönüşün kolay gerçekleşebilmesini hazırlayan temel etkenler arasında yer alırlar. Yedinci Kongre, 1920 başlarında birleşik işçi cephesi ve “işçi hükümeti” taktiklerini uygulanmaz kılan iç güçlükleri, bunları iktidar perspektifi içinde ele almaktan vazgeçerek bir biçimde aşmış oldu.TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf hareketinin son yirmi yılı üzerine

1990'lı yılların sonu, dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizinin devam ettiği bir sürece tekabül ediyor. Bunu kapitalizmin esneme imkanlarının olmadığı bir dönem o...

 • 08.04.2019
 • 13:16

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs’a çağırıyor...

    Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!     Devrim ve sosyalizm için mücadeleye!     İşçiler, em...

 • 07.04.2019
 • 18:31

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Çekilen dalga ve geri çekilmenin sorunları - H. Fırat

Komünist Enternasyonal, dünya devrimine ilişkin güçlü umutlar çerçevesinde, kendini genel bir saldırıyı yöneltmek üzere hazırlamıştı ki (1919-1920, 1. ve 2. kongreler), d...

 • 07.04.2019
 • 05:50

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar işçilerine selam - V. İ. Lenin

YOLDAŞLAR, Macar sovyet liderlerinden aldığımız haberler içimizi heyecan ve sevinçle dolduruyor. Macaristan’da Sovyet hükümeti ancak iki aydan biraz fazla bir zamandan be...

 • 06.04.2019
 • 19:06

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... İlk yıllar, ilk sorunlar - H. Fırat

İşçi hareketindeki ağır fakat yaygın büyümenin ortaya çıkardığı İkinci Enternasyonal, görece barışçıl biçimde yaşanan bir dönemin reformist bir yan ürünüydü. Üçüncü En...

 • 31.03.2019
 • 13:34

Macaristan Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sovyet Cumhuriyeti neden yenildi?

(Macaristan Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle yayınladığımız bu metin, Lenin’in Seçme Eserleri’nin 8. Cildine yayıncıların dipnot olarak eklediği geniş bir açıklamadır – ...

 • 28.03.2019
 • 08:29

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Komünist Enternasyonal için olgunlaşan koşullar - H. Fırat

Rusya’da patlak veren Şubat Devrimi ile birlikte iki buçuk yıldır sürmekte olan emperyalist dünya savaşı yeni bir safhaya girdi. Emperyalist savaş yaklaşık bir buçuk yıl ...

 • 22.03.2019
 • 06:52

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti - A. Eren

Macar Devrimi’nin tarihte aldığı yer ve yarattığı etki üzerine hala tartışmalar devam etmektedir. Gerici tarihçi Richard Pipes, Macar Sovyet yönetiminin “Macar halkını te...

 • 21.03.2019
 • 08:00

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sendikalar ve sendika bürokrasisi

İşçi sınıfının kapitalist sömürünün sonuçlarına karşı mücadelesi içerisinde tarihsel olarak kendiliğinden doğan sendikalar, partimiz için, devrimci bir sınıf hareketi ...

 • 18.03.2019
 • 07:34