İşçi sınıfının ve emekçilerin dünyanın dört bir yanında yeniden güç kazanmakta olan direnişi göstermektedir ki, ilerici insanlık yeniden sosyalizm yolunu tutacaktır. Kapitalist sistemin bunalımlar ve savaşları dönemini yeni bir devrimler dönemi tamamlayacaktır. Gezegenimizi, kapitalist barbarlık içinde çöküşten proletarya devrimi ve sosyalizm kurtaracaktır. Devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmek üzere 1 Mayıs’ta alanlara!Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Çekilen dalga ve geri çekilmenin sorunları - H. Fırat

Komünist Enternasyonal, dünya devrimine ilişkin güçlü umutlar çerçevesinde, kendini genel bir saldırıyı yöneltmek üzere hazırlamıştı ki (1919-1920, 1. ve 2. kongreler), d...

 • 07.04.2019
 • 05:50

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar işçilerine selam - V. İ. Lenin

YOLDAŞLAR, Macar sovyet liderlerinden aldığımız haberler içimizi heyecan ve sevinçle dolduruyor. Macaristan’da Sovyet hükümeti ancak iki aydan biraz fazla bir zamandan be...

 • 06.04.2019
 • 19:06

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... İlk yıllar, ilk sorunlar - H. Fırat

İşçi hareketindeki ağır fakat yaygın büyümenin ortaya çıkardığı İkinci Enternasyonal, görece barışçıl biçimde yaşanan bir dönemin reformist bir yan ürünüydü. Üçüncü En...

 • 31.03.2019
 • 13:34

Macaristan Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sovyet Cumhuriyeti neden yenildi?

(Macaristan Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle yayınladığımız bu metin, Lenin’in Seçme Eserleri’nin 8. Cildine yayıncıların dipnot olarak eklediği geniş bir açıklamadır – ...

 • 28.03.2019
 • 08:29

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Komünist Enternasyonal için olgunlaşan koşullar - H. Fırat

Rusya’da patlak veren Şubat Devrimi ile birlikte iki buçuk yıldır sürmekte olan emperyalist dünya savaşı yeni bir safhaya girdi. Emperyalist savaş yaklaşık bir buçuk yıl ...

 • 22.03.2019
 • 06:52

Macar Devrimi’nin 100. yılı... Macar Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti - A. Eren

Macar Devrimi’nin tarihte aldığı yer ve yarattığı etki üzerine hala tartışmalar devam etmektedir. Gerici tarihçi Richard Pipes, Macar Sovyet yönetiminin “Macar halkını te...

 • 21.03.2019
 • 08:00

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sendikalar ve sendika bürokrasisi

İşçi sınıfının kapitalist sömürünün sonuçlarına karşı mücadelesi içerisinde tarihsel olarak kendiliğinden doğan sendikalar, partimiz için, devrimci bir sınıf hareketi ...

 • 18.03.2019
 • 07:34

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... İkinci Enternasyonal: Çürümeden çöküşe - H. Fırat

Komünist Enternasyonal’in 100. Yılı’nı vesile ederek burada beş bölüm halinde sunacağımız inceleme, ilk kez olarak Ekimler’in Mart 1992 tarihli 1. sayısında yayınlandı. B...

 • 15.03.2019
 • 06:38

Dünün bugünle ‘rastlantısı’ / III - M. İlkan

Burjuvazinin ümidi: Kornilov’un darbesiİşçi hareketinin yükseldiği, çıkarlarının tehdit edildiği her anda burjuvazi askeri darbelere başvurmakta sakınca görmemiştir. Düny...

 • 10.03.2019
 • 07:13