H. Fırat

Haziran Direnişi bugünün koşullarında muazzam önemde bir kitle hareketidir. Yarınki daha büyük, daha etkili ve en önemlisi de devrimci kitle hareketlerinin yolu tam da bu türden büyük toplumsal çalkantıların oluşturacağı yeni atmosferle düzlenecektir.Parti ve geçmişin devrimci mirası - H. Fırat

Bugün Türkiye devrimci hareketinin geçmiş mücadelelerinin doğal mirasçısı biz komünistleriz. Bunu bugünkü sonuçlardan hareketle söylüyor da değiliz. Dönüp bizim daha ilk...

 • 25.05.2019
 • 17:42

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Gençlik hareketi üzerine değerlendirme

  TKİP VI. Kongresi için Gençlik Komisyonu tarafından sunulan metnin genel gençlik hareketini ele alan ilk bölümüdür… (Ekim, Sayı: 317, Mayıs 2019)     ...

 • 19.05.2019
 • 14:39

İstanbul seçimleri ve devrimci sınıf tutumu

1- 31 Mart yerel seçimlerini izleyen İstanbul gerilimi, seçimlerin iptal edilmesiyle yeni bir evreye girdi. Yeni evrenin eskisiyle kıyaslanamaz ölçülerde bir büyük ger...

 • 08.05.2019
 • 18:07

1 Mayıs - V. İ. Lenin

2015 yılında toplanan TKİP V. Kongresi’nde işçilere seslenilirken kullanılacak “dil” sorunu üzerine ayrıntılı tartışmalar yapıldığı anlaşılıyor. Nitekim daha kongre açılı...

 • 28.04.2019
 • 05:49

1 Mayıs’ın kökenleri nedir? - Rosa Luxemburg

Bir proleter bayram gününü, sekiz saatlik iş gününü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya’da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856’da, sekiz saatlik iş...

 • 27.04.2019
 • 18:38

1 Mayıs düşüncesi ilerliyor - Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg’un çok iyi bilinen ve 1 Mayıs dönemlerinde özellikle paylaşılan bu makalesini bu kez aynı zamanda Alman Devrimi’nin 100. Yılı’nı vesile ederek yayınlıyoru...

 • 27.04.2019
 • 06:14

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Üçüncü Enternasyonal ve tarihteki yeri - V. İ. Lenin

İTİLAF ülkelerin emperyalistleri, Sovyet Cumhuriyeti’ni, bir salgın merkezi olarak, kapitalist dünya ile ilişkisini koparmak gayretiyle abluka altına alıyorlar. “Demokra...

 • 21.04.2019
 • 13:22

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Devrimci örgüt ve kadro sorunları üzerine

  Örgüt ve Kadro Sorunları Komisyonu’nun hazırladığı metnin kongre değerlendirmeleri ışığında elden geçirilmiş biçimidir. Partinin güvenliğini ilgilendiren bölümle...

 • 19.04.2019
 • 18:17

TKİP’nin işçilere, emekçilere, gençliğe ve kadınlara çağrısı… Sömürüye, savaşa, baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

İşçiler, emekçiler, gençler! Sömürü, savaş, baskı ve zorbalık üzerine kurulu olan emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü krizi dünya ölçeğinde derinleşiyor. Bun...

 • 18.04.2019
 • 06:39