Bizzat Tayyip Erdoğan’ın dayatmasıyla keyfi bir biçimde yenilenecek olan İstanbul seçimlerini bir kez daha kaybetmek, dinci-faşist iktidar için bu kez gerçekten sonun başlangıcı olacaktır. İliklerine kadar çürümüş, meşruiyet kaynağı olarak kullandığı dayanakları hızla kaybeden, başta ekonomik kriz olmak üzere içerde ve dışarda sayısız sorunun ağırlığı altında bunalan, kendi bünyesindeki çatlakları artık gizleyemez hale gelen AKP, İstanbul gibi bir kentte muhtemel bir ikinci yenilgiyi göze alarak gerçekte bir kumar oynamıştır. Fakat bu onun için bir tercihten çok bir zorunluluktu.1 Mayıs - V. İ. Lenin

2015 yılında toplanan TKİP V. Kongresi’nde işçilere seslenilirken kullanılacak “dil” sorunu üzerine ayrıntılı tartışmalar yapıldığı anlaşılıyor. Nitekim daha kongre açılı...

 • 28.04.2019
 • 05:49

1 Mayıs’ın kökenleri nedir? - Rosa Luxemburg

Bir proleter bayram gününü, sekiz saatlik iş gününü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya’da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856’da, sekiz saatlik iş...

 • 27.04.2019
 • 18:38

1 Mayıs düşüncesi ilerliyor - Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg’un çok iyi bilinen ve 1 Mayıs dönemlerinde özellikle paylaşılan bu makalesini bu kez aynı zamanda Alman Devrimi’nin 100. Yılı’nı vesile ederek yayınlıyoru...

 • 27.04.2019
 • 06:14

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Üçüncü Enternasyonal ve tarihteki yeri - V. İ. Lenin

İTİLAF ülkelerin emperyalistleri, Sovyet Cumhuriyeti’ni, bir salgın merkezi olarak, kapitalist dünya ile ilişkisini koparmak gayretiyle abluka altına alıyorlar. “Demokra...

 • 21.04.2019
 • 13:22

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Devrimci örgüt ve kadro sorunları üzerine

  Örgüt ve Kadro Sorunları Komisyonu’nun hazırladığı metnin kongre değerlendirmeleri ışığında elden geçirilmiş biçimidir. Partinin güvenliğini ilgilendiren bölümle...

 • 19.04.2019
 • 18:17

TKİP’nin işçilere, emekçilere, gençliğe ve kadınlara çağrısı… Sömürüye, savaşa, baskı ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!

İşçiler, emekçiler, gençler! Sömürü, savaş, baskı ve zorbalık üzerine kurulu olan emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü krizi dünya ölçeğinde derinleşiyor. Bun...

 • 18.04.2019
 • 06:39

Komünist Enternasyonal’in 100. yılı... Geri çekilme içinde gerileme: Birleşik İşçi Cephesi ve “İşçi Hükümeti” - H. Fırat

Komünist Enternasyonal Üçüncü Kongresi’nin genel bir geri çekilme taktiği çerçevesinde gündeme getirdiği politikaların ortaya çıkardığı sorunlar ve karışıklıklar, bu ko...

 • 14.04.2019
 • 05:55

TKİP VI. Kongresi Belgeleri... Sınıf hareketinin son yirmi yılı üzerine

1990'lı yılların sonu, dünya ölçeğinde kapitalizmin yapısal krizinin devam ettiği bir sürece tekabül ediyor. Bunu kapitalizmin esneme imkanlarının olmadığı bir dönem o...

 • 08.04.2019
 • 13:16

TKİP Yurtdışı Örgütü 1 Mayıs’a çağırıyor...

    Kapitalist sömürüye, emperyalist saldırganlığa ve faşizme karşı 1 Mayıs’a!     Devrim ve sosyalizm için mücadeleye!     İşçiler, em...

 • 07.04.2019
 • 18:31