H. Fırat

Eşitsiz gelişme yasası kendini, sosyalist kuruluş için gerekli maddi ve kültürel olanakların büyük ölçüde gelişmiş kapitalist ülkelerde birikmelerinde; emperyalist zincirin parçalanarak iktidarın ele geçirilmesi olanaklarının ise, daha çok geri ya da nispeten geri kapitalist ülkelerde oluşmasında ortaya koymaktadır. Bu ayrım mutlak olmamakla birlikte, 20. yüzyıl deneyiminin yaygın olarak kanıtladığı bir eğilimdir. (...) Dünya devriminin somut tarihsel gelişme seyrinden çıkan bu “ters” durum, gerçekte, “sosyalizmin sorunları”nın da genel tarihsel temelidir.Yeni Ekimler için! - Teslim Demir

Bugünkü durum bir kader değildir. Kapitalizmin sömürü, baskı ve eşitsizlik düzeninde yaşamak zorunda değiliz. İşçi sınıfımız ve Kürt’ü ve Türk’ü, Ermeni’si ve Arap’ı, Laz...

 • 09.10.2018
 • 16:21

EKİM: Yeni bir çizgi, yeni bir kültür, yeni bir gelenek! - Teslim Demir

Türkiye’de 12 Eylül sonrası dönem, geleneksel devrimci hareketin saflarında oportünizm halinde yozlaşmanın, mültecileşmenin ve tasfiyeciliğin salgın haline geldiği bir dö...

 • 08.10.2018
 • 06:14

Ulucanlar Katliamı’nın politik anlamı ve arka planı - H. Fırat

(Bu metin bir konferansın Ulucanlar katliamına ilişkin bölümüdür)Ulucanlar katliamına ilişkin olarak öncelikle vurgulanması gereken temel bir nokta var. Bu katliam, münfe...

 • 26.09.2018
 • 08:42

Tarihsel temelleriyle Türkiye’de dinsel gericilik - H. Fırat

TKİP Merkez Yayın Organı EKİM’in Nisan 2017 tarihli 307. sayısının başyazısını güncel önemi vesilesiyle okurlarımıza sunuyoruz.***(2017 yılı Şubat ayı sonunda verilmiş “D...

 • 08.07.2018
 • 13:15

Sarayda “sol cumhurbaşkanı”! - A. Eren

8 Mayıs 2018 tarihli Kızıl Bayrak’ta da yayınlanan “24 Haziran seçimleri üzerine / Düzene karşı DEVRİM!” başlıklı TKİP değerlendirmesi, işçi sınıfı hareketinin tarihinden...

 • 31.05.2018
 • 06:07

Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye’de 1 Mayıs - H. Fırat

www.tkip.org sitesinde Haziran 2011 tarihinde yayınlanan 1 Mayıs gündemli konferans kayıtlarının ara bölümlerini okurlarımıza sunuyoruz.1 Mayıs, işçi sınıfının uluslarara...

 • 15.04.2018
 • 18:15

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu IV - H. Fırat

Afrin’e saldırı ve Türkiye soluHaklı ulusal davaların ezilen ulusun burjuva partileri ya da mülk sahibi sınıfları tarafından lekelendiği durumlara sıkça rastlanmıştır. Le...

 • 05.04.2018
 • 09:24

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu III - H. Fırat

Dinci-faşist iktidarın kirli hesaplarıAfrin’e yönelik savaşta AKP-MHP iktidarı ile genel olarak burjuva gericiliğinin tutumu arasındaki bütünlüğü ve farklılığı bir arada ...

 • 29.03.2018
 • 06:03

Ortadoğu, Türkiye ve Kürt sorunu II - H. Fırat

Emperyalizmin Ortadoğu’ya müdahalesi ve Kürtler Bugün Ortadoğu’da yaşananlar 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla başladı. Sovyetler Birliği sahneden çekilince, tek ...

 • 20.03.2018
 • 07:26