Kadın sorunu üzerine konferanslardan.../2 - H. Fırat

Tarihten günümüze kadın ezilmişliği ve kapitalizm Kadın cinsinin büyük tarihsel yenilgisi İnsanlık tarihinin belli bir döneminde cins ayrımcılığına ve ayrıcalığına dayalı...

 • 22.11.2014
 • 23:18

Kadın sorunu üzerine konferanslardan.../1 - H. Fırat

Günümüzün burjuva toplumunda genel boyutlarıyla kadın sorunuGünümüzün modern burjuva toplumunda bir kadın sorunu var. Daha ilk adımda aileden başlayarak toplumsal yaşamın...

 • 22.11.2014
 • 23:16

Alaattin Karadağ yoldaş üzerine... / 1 - H. Fırat

Yaşamı ve ölümüyle partiyi onurlandıran komünistBurada ilk bölümünü sunduğumuz metin, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesinin ardından verilen konferansın elden geçiril...

 • 19.11.2014
 • 08:57

Devrim şehitleri ve devrimci sınıf partisi - H. Fırat

Burada ikinci bölümünü sunduğumuz metin, Alaattin Karadağ yoldaşın katledilmesinin ardından verilen konferansın elden geçirilmiş kayıtlarından oluşmaktadır. Metnin ilk bö...

 • 19.11.2014
 • 08:52

Ulucanlar katliamının politik anlamı ve arka planı - H. Fırat

(Bu metin bir konferansın Ulucanlar katliamına ilişkin bölümüdür)Ulucanlar katliamına ilişkin olarak öncelikle vurgulanması gereken temel bir nokta var. Bu katliam, münf...

 • 25.09.2014
 • 21:52

Onlar partimizin özü ve özetidirler - H. Fırat

Parti henüz sözünü söylemiş değil Habip ve Tuna yoldaşlar üzerine, yalnızca bir giriş, bir başlangıç değerlendirmesi kapsamında bir şeyler söylemek istiyorum.Yoldaşlarımı...

 • 25.09.2014
 • 21:19

Politik gençlik hareketi geleneği - H. Fırat

(Gençlik hareketi ve örgütlenmesi üzerine Haziran 2014’te yapılmış parti içi bir tartışmanın kayıtlarının yayınlanabilir bölümleridir...)‘70’li yılların halkçılığı büyük ...

 • 15.08.2014
 • 09:33

15-16 Haziran, sol hareket ve işçi hareketi - H. Fırat

I 15-16 Haziran ve sol hareket 15-16 Haziran Direnişi işçi hareketini olduğu kadar sol hareketi de derinden etkiledi. İşçi sınıfına güvensizliğin ve burjuva kurumlara u...

 • 14.06.2014
 • 23:16

Geçmişin devrimci mirası ve TKİP - H. Fırat

“... Partimizin kuruluşu, onyıllardır bu topraklarda devrim ve sosyalizm davası uğruna kavga vermiş, emek harcamış, acı çekmiş, büyük yiğitlik örnekleri sergilemiş dünü...

 • 06.05.2014
 • 07:24