H. Fırat

Deniz Gezmiş’in simgelediği devrimciler kuşağının solun ortak değerleri haline gelmesi rastlantı değildir ve son derece anlamlıdır. Devrim yapmak isteği, iradesi, cesareti ve bu uğurda kendini ortaya koyma pratiğidir bunu sağlayan. Onları kalıcı kılan budur. Teslim Demir yoldaş türünden devrimcilere ruh ve ilham veren işte bu kuşaktı. Bu kuşağın adanmışlığı, 12 Mart’ın en karanlık dönemlerinde birçok genç insanın bilincinde derin izler bıraktı, ruhunda büyük fırtınalar estirdi. Bu genç devrimciler, Teslim Demir yoldaşa ilişkin parti açıklamasında da söylendiği gibi, o karanlık dönemde devrime inanç ve kurulu düzene hınç biriktirdiler.Yeni Ekimler ve sosyalizm için ileri! - Teslim Demir

Yitirişimizin birinci yılında Teslim Demir yoldaşı bir kez daha derin bir sevgi ve saygıyla anıyoruz… Burada yeniden yayınladığımız metin, yoldaşın Ekim Devrimi’nin 10...

 • 06.10.2019
 • 08:30

Kendini bildi bileli ve ölene kadar, hep devrimci! Devrime ve sosyalizme adanmış yarım yüzyıl!

Devrimin uzun koşucusu 29 Eylül 2018’de yitirdiğimiz 1952 doğumlu Teslim Demir yoldaşın yüreği en geç 1968’den itibaren, demek ki tam yarım yüzyıldır, devrim...

 • 29.09.2019
 • 09:46

Tasfiyecilik ve inkarcılık - H. Fırat

(İlk baskısı Ağustos 1987’de yapılan Küçük-burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi kitabının 6. bölümüdür...)   Bilindiği gibi, teorisyenimiz bizleri “inkârcı...

 • 22.09.2019
 • 18:39

Parti, merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik ve önderlik - A. Murat

Leninist partinin temel özeliklerinden birisi merkeziyetçi olmasıdır. Demokratik merkeziyetçilik olarak adlandırılan ilkede bir savaş örgütü için esas olan merkeziyetç...

 • 04.08.2019
 • 07:57

Sınıfın öncüleriyle birleşmek - A. Murat

Bilimsel sosyalizm ile sınıf hareketi ayrı kanallarda ortaya çıkar ve bir süre ayrı kanallardan akmaya devam eder. Parti bu iki kanalın birleştiği zemindir. En gen...

 • 28.07.2019
 • 18:59

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Partinin gençlik çalışması

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019) Çalışmamızın genel tablosu Gençlik çalışmamız son yıllarda gençlik hareketinin seyriyle de bağlantılı olarak hayli daralmış bulu...

 • 21.07.2019
 • 07:51

TKİP VI. Kongresi Belgeleri… Yurtdışı çalışması üzerine

(Ekim, Sayı: 318, Temmuz 2019)   Partinin yurtdışı çalışması, parti inşa hareketimizin ortaya çıkışından itibaren sürekliliği sağlanabilmiş temel bir alandır. ...

 • 14.07.2019
 • 08:12

Nesin ve Aybar’ın ardından... Bir dönemin sol aydın kuşağı üzerine - H. Fırat

Aziz Nesin ve Mehmet Ali Aybar, hayli ilerlemiş yaşları nedeniyle peş peşe yaşama veda ettiler. Biri uluslararası üne sahip mizah ustası büyük bir yazar, öteki tanınmı...

 • 06.07.2019
 • 14:40

İstanbul seçimleri ve sonrası

1- Dinci-faşist iktidarın İstanbul seçimlerini ikinci kez kaybetmesi neredeyse genel bir beklentiydi. Beklenmeyense bunun ezici düzeyde bir oy farkıyla gerçekleşmesi o...

 • 26.06.2019
 • 20:38