Sendikal bürokrasiye karşı en etkili mücadele yöntemi ise, Greif şahsında ortaya çıkan pratiğimizdir. Sendikal bürokraside gedik açabilmek, kendi zemininde ve bütünlüğü içinde -taban demokrasisi, taban inisiyatifi, sendikal örgütlülüğü fabrikanın içine taşımak vb.- somut örnekler yaratabilmek çabasıdır. Sınıfın birleşik mücadelesini yaratabilme çabası üzerinden de ifade ettiğimiz bir yöndür bu. Bunun fabrika merkezli mevzi yaratma çabamız ile bütünlüğünü kurabilmemiz, bu çabamızı güçlendirebilmemiz gerekiyor.TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-2

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Cn: Sendikalar ve sendikal mücadele konusunda geçmişten bugüne partinin hayli kapsamlı değerlendirmeleri var. En önemli metinler dönem dö...

 • 01.12.2019
 • 08:36

Devrimin güncel çağrısı: İşçi sınıfı ekseni ve önderliği

(TKİP’nin 21. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma... Ara başlıklar yayın aşamasında konulmuştur.) Değerli dostlar, yoldaşlar, Partimiz için büyük önem t...

 • 27.11.2019
 • 16:22

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-1

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Nm: Sendikalar ve sendikal bürokrasi üzerine hazırladığımız komisyon metni birbirini bütünleyen üç temel başlıktan oluşuyor. Metin tüm de...

 • 24.11.2019
 • 08:26

Devrimci taktiğin sorunları-2 - H. Fırat

(TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’in Kasım 2019 tarihli 320. sayısında yayınlanmış metnin ikinci bölümüdür…) İkinci Mektup (1 Haziran 2019) Sevgili yoldaşlar… Size ...

 • 17.11.2019
 • 08:32

Devrimci taktiğin sorunları-1 - H. Fırat

(TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’in Kasım 2019 tarihli 320. sayısında yayınlanmış metnin ilk bölümüdür…) Burada Devrimci Taktiğin Sorunları başlığı ile yayınladığımı...

 • 10.11.2019
 • 10:11

Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin

Biz bu eserin yapımına başladık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna vardırırlar bunun öze ilişkin bir önemi yok. Önemli olan buz...

 • 07.11.2019
 • 10:06

İşçi sınıfı ve şovenizm... İşçi sınıfı hareketinin devrimci tarihinden öğretici notlar - A. Eren

Marx ve Engels, sınıf mücadelesine dayalı bilimsel öğretilerinin devrimci özünü oluşturan iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi ve proletarya diktatörlüğü ar...

 • 03.11.2019
 • 19:44

Ermeni Sorunu üzerine eleştirel notlar - Garbis Altınoğlu

Burada yayınladığımız metin, yazarın Nisan 2000 tarihinde kamuoyuna sunduğu hacimli “Bir ‘iç savaş’ güncesi: Parti’yi, proletaryayı ve komünizmi savunma yazıları” başl...

 • 02.11.2019
 • 12:52

Teslim Demir’in anısına... / 3 - 20. yılında TKİP ve Teslim Demir - H. Fırat

“Dünyada ve Türkiye’de Bir Dönemin Sonu” 1960 ile 1980 arası Türkiye’de ve dünyada devrimci yükselişler dönemiydi. ‘60’lar Türkiye’sindeki modern sosyal uyanışla b...

 • 27.10.2019
 • 08:39