Sınıf çalışmasında bir noktaya geldik, işler olumlu mecrada seyrederse daha ileri bir noktaya da gideceğiz. Metal fırtınalar koparsa, sınıf tabandan hareketlenirse, krizler birtakım sonuçlar açığa çıkarırsa, buralardan doğan kendiliğinden hareketler er geç güçlenecek ve biz doğru müdahale etmeyi başarırsak bizimle birleşecektir. Başka bileşenleri de olacaktır ama öncelikle hareketimizle birleşecektir.Halk hareketleri, işçi sınıfı ve devrimci parti

(Ekim, Sayı: 321, Ocak 2020) 2019’un Ekim ayı dünyanın dört bir yanında birbiri ardına patlak veren halk hareketleriyle sarsıldı. Şili’den Lübnan’a, Irak’tan Endonezya...

 • 09.01.2020
 • 11:22

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 2

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 05.01.2020
 • 11:57

Tarihsel dönem ve devrimci parti - 1

Tarihsel Dönem ve Devrimci Parti metnini, son iki sayıdır yayınladığımız Tarihsel Çağ ve Yeni Tarihsel Dönem başlıklı metnin tamamlayıcısı olarak yayınlıyoruz. Geniş hacm...

 • 29.12.2019
 • 09:49

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 2 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 282, Haziran 2012) Bunalımlar, savaşlar ve devrimler... Bunalımlar...

 • 22.12.2019
 • 08:42

Tarihsel çağ ve yeni tarihsel dönem- 1 - H. Fırat

(17 Aralık 2011 tarihinde verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş kayıtlarıdır... / Ekim, Sayı: 280, Mart 2012) 20 yıl önce 20 yıl sonra EKİM’in siyasal mücadele ...

 • 15.12.2019
 • 12:46

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-3

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Kuruluş Kongresi tartışmalarını yeniden incelemeliyiz Ch: Bazı yoldaşların dile getirmiş bulundukları gibi, burada ele almakta olduğum...

 • 08.12.2019
 • 11:59

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-2

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Cn: Sendikalar ve sendikal mücadele konusunda geçmişten bugüne partinin hayli kapsamlı değerlendirmeleri var. En önemli metinler dönem dö...

 • 01.12.2019
 • 08:36

Devrimin güncel çağrısı: İşçi sınıfı ekseni ve önderliği

(TKİP’nin 21. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma... Ara başlıklar yayın aşamasında konulmuştur.) Değerli dostlar, yoldaşlar, Partimiz için büyük önem t...

 • 27.11.2019
 • 16:22

TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-1

(Ekim, Sayı: 320, Kasım 2019) Nm: Sendikalar ve sendikal bürokrasi üzerine hazırladığımız komisyon metni birbirini bütünleyen üç temel başlıktan oluşuyor. Metin tüm de...

 • 24.11.2019
 • 08:26