V. Koçetov’un destansı romanı Jurbinler, Yordam Yayınları tarafından yayınladı. İlya Krilov'un kaleme aldığı Koçetov değerlendirmesini, Ahmet Açan'ın çevirisiyle sunuyoruz.Memelilerin evrimi sırasında omurga yapısı nasıl değişti?

Harvard Üniversitesi ile Doğa Tarihi Müzesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, memelilerin evriminde omurga yapısındaki değişimlere ışık tutuyor. Ar...

 • 05.02.2020
 • 13:15

Primatlarda sosyal yaşam davranışları nasıl evrimleşti?

San Antonio’da bulunan Teksas Üniversitesi’nde çalışma yürüten biliminsanları primatların sosyal ilişkilenmelerine odaklandı. Araştırmacılar, primatların sosyal beceriler...

 • 04.02.2020
 • 12:05

Nâzım'ın Yunanistan işçi, emekçilerine seslenişi: Yunan kardeşlerim...

Nâzım Hikmet, 1952'de Varşova Radyosu aracılığıyla Yunanistan işçi, emekçilerine seslenişinde iki Türkiye ve Yunanistan'ın olduğunu vurguluyor. Nazım Hikmet 1952'de iç...

 • 02.02.2020
 • 13:57

Farklı tiplerdeki sinir hücreleri hareketimizi sağlamak için birlikte çalışıyor

Karolinska Enstitüsü’nde çalışma yürüten biliminsanları, beynimizde yer alan farklı tipteki sinir hücrelerinin hareket etmemizi sağlamak için nasıl bir çalışma içinde old...

 • 29.01.2020
 • 17:46

Cesur kâşifler: Neandertaller, Asya kıtasına doğru iki ayrı göç gerçekleştirmiş

Ulusal Bilim Akademisi’nin bir yayınında çıktılarına yer verilen yeni çalışma, Neandertallerin Sibirya’nın Altay Dağları’na ulaşabilmek için 3000 kilometreden daha fazla ...

 • 28.01.2020
 • 19:45

Rusya’da gençliğin yitirilişi: Nedenleri ve sonuçları - Artur Bakulev

Zihin karmaşası neye yol açıyor M. Yu. Lermontov zamanından beri, “… vardı zamanımızda öyle insanlar, şimdiki kuşağa benzemezlerdi…“(1) sözüne inanılır. Ve her yeni ne...

 • 28.01.2020
 • 12:56

Yaşanabilir bölgede olan yeni bir gezegen keşfedildi

Meghan Bartels Bilim insanları yabancı gezegenler ararken, bize kendi dünyamızın yansımasını sunan bir gezegen bulduklarında bambaşka bir heyecan yaşıyorlar. ‘TOI 7...

 • 21.01.2020
 • 15:27

Yaş tayini çalışmalarında yapay zeka kullanmak

Çeviren: Gülseli Kırgıl Çin ve ABD’de çalışma yürüten biliminsanları, geçmiş dönemleri daha iyi anlamamızı sağlamak için makineleri kullanmanın yeni bir yolunu gelişti...

 • 20.01.2020
 • 13:42

Eski insanların dişleri, en sert bitki dokularından bile zarar görmemiş

Çeviren: Gülseli Kırgıl Washington Üniversitesi’nde diş minesi üzerine yapılan yeni çalışmaya göre sert bitkiler insan atalarının beslenmesinin büyük bir bölümünü oluş...

 • 19.01.2020
 • 13:15