Yılmadık, yılmayacağız!

Krizlerin, yolsuzlukların, çıkar savaşlarının, yönetilemeyen ekonominin faturasını bizler ödemeyeceğiz. Emin olun, işçi kazanacak, emek kazanacak, bu düzen böyle gitmeyecek. Bize sabredin dediler sabretmeyeceğiz, susun dediler susmayacağız. Boyun eğin, diz çökün dediler, eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Korkutacaklar, korkmayacağız!

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 08 Kasım 2019
  • 18:24

Selam olsun tüm işçi-emekçi dostlarımıza, selam olsun tüm yoldaşlarımıza!

4 Ekim’de, Tekirdağ’da işçi-emekçilere ve emek savunucusu arkadaşlarımıza yapılan hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar beni ve bizleri yıldıramayacak.

Arkadaşlarımızın tek suçu emekçinin, işçinin daha rahat çalışma ve yaşam şartlarına kavuşması için faaliyet yürütmek ve mücadele etmektir. Onlar ücret eşitsizliğine, sağlıksız çalışma şartlarına karşı çıkmış, sosyal haklarımızı talep etmişlerdir. İşçi ve emekçilerin sorunlarına, sıkıntılarına duyarlı olmuşlardır. Arkadaşlarımız kadın cinayetlerine, tacizlere, hukuksuzluğa, adaletsizliğe sessiz kalmamış, geleceğimiz ve yarınlarımız için örgütlü bir mücadele vermişlerdir.

4 Ekim’de sabaha karşı ve sabahın ilk ışıklarıyla Çorlu, Çerkezköy ve İstanbul’da toplam 21 arkadaşımız, birçoğu ailelerinin gözü önünde hukuksuz uygulamalarla kelepçeli şekilde gözaltına alınmıştır. Ortada bir delil, bir suç unsuru olmamasına rağmen, günlerce keyfi ve hukuksuz uygulamalarla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulmuşlardır. Gözaltı süreleri keyfi bir şekilde uzatılmıştır.

Gelinen süreçte birçok arkadaşımız, adli kontrol şartı ile özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Tüm adaletsizliğe, hukuksuzluğa rağmen dışarıya çıkanlara sevinmiş olup, hala içeride olan arkadaşlarımızın güzel haberlerini umutla ve sabırla bekliyoruz.

Tüm hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yıldırma politikalarına, baskılara rağmen yılmayacağız. Korkmadık korkmayacağız. Tüm baskılara rağmen örgütlü mücadelede ısrar edeceğiz. Sendikalaşmanın, işçi örgütlenmelerinin, hak aramanın, adalet istememizin suç olduğu bugünlerde tüm baskılara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğru bildiklerimizden hiç şaşmadan, büyük bir sabırla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Krizlerin, yolsuzlukların, çıkar savaşlarının, yönetilemeyen ekonominin faturasını bizler ödemeyeceğiz. Emin olun, işçi kazanacak, emek kazanacak, bu düzen böyle gitmeyecek. Bize sabredin dediler sabretmeyeceğiz, susun dediler susmayacağız. Boyun eğin, diz çökün dediler, eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Korkutacaklar, korkmayacağız!

Bu süreçte birçok sendikanın işçilerden yana değil de patronlar için çalıştığını düşünürsek, arkadaşlarımızın gözaltı ve tutukluluk süreleri içinde maddi-manevi desteklerini esirgemedikleri, arkadaşlarımızın yanlarında oldukları için DEVRİMCİ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI’na ve tüm yoldaşlarımıza teşekkür ederim.

İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız! Yaşasın işçi ve emekçilerin kardeşliği!

Selam olsun tüm YOLDAŞLARIMIZA...

Trakya’dan bir tekstil işçisi