Ölen işçi “kendinden sorumlu”

Kapitalistler işçilere ölmeleri durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna dair belge imzalatıyorlar.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 29 Mart 2020
  • 16:06

Kapitalistler koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almazken, yaşanabilecek ölümlerin sorumluluğunu da işçilerin omuzlarına yıkıyor. Salgın karşısından bütün önlemeleri aldıklarını iddia eden sermayedarlar, yaşanabilecek ölüm olaylarından sıyrılmak için işçilere taahhütname imzalatıyorlar.

Kapitalistlerin iğrenç yüzünü ortaya koyan bu olay, DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu’nun sosyal medya hesabında taahhütname örneğini paylaşmasıyla açığa çıktı. Sermayedar olarak çalışma ve yaşam alanlarında her türlü önlemin alındığı ve hastalık durumunda işçinin hiçbir talebi olamayacağı gibi söylemlerin yer aldığı taahhütnamede şunlar yazıyor:

“Kullanmakta olduğum; kamp alanı/ odalar ve yıkanma yerini kendi istek ve irademle kullandığımı, kampta kalmak istediğimi, bu dönem içinde işverenlikçe ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü duruma ilişkin alınan tedbirlere harfiyen riayet edeceğimi, işverenlikçe belirtilen kurallara uymamamdan veya sair şartlardan dolayı işyerinde bulunduğum dönem içinde kendime olası bir koronavirüs bulaşması vakasından dolayı olabilecek tim zararlardan dolayı tamamen kendimin sorumlu olduğunu.

Yukarıdaki arz ve izah edilen neden ve gerekçeler ile işverenliğe herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun işverenliğe karşı hiçbir talep ve iddiada bulunamayacağımı ve işverenin söz konusu kapmta kalmamdan ve bu virüs ile hastalanmamdan dolayı doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını/ bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.”