Kıdem tazminatına sahip çıkmak için çağrımızdır!

Yan yana gelelim, omuz omuza verelim, sınıfımızın gücünü gösterelim!

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 11 Mayıs 2019
  • 10:22

Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri tarihin en büyük saldırılarından biri ile karşı karşıyadır. Topyekûn saldırı dalgası anlamına gelen ‘Yeni Ekonomi (yıkım) Programı’ ile sadece kıdem tazminatımıza göz dikilmemiştir, aynı zamanda ‘Bireysel Emeklilik’ de zorunlu hale getirilmesi istemektedir.

Krizin, çalışma ve yaşam koşullarımızı çekilmez hale getirdiği, hayat pahalılığının katlanılmaz boyutlara ulaştığı, alım gücümüzün hiç olmadığı kadar düştüğü bir dönemde açıklanan ‘Yeni Ekonomi Programı’ işçi sınıfına topyekûn bir saldırı ilanıdır.

Bu topyekûn saldırı ancak topyekûn bir direniş ile yanıtlanabilir. Bunun adı da ‘genel grev’dir!

Bugün için genel grevin örgütlenmesi zorunluluğu da, krizin sonuçlarına karşı mücadele görevleri de sadece sendikal yönetimlerin insaf ve tercihlerine bırakılamaz. Hepimiz taşın altına elimizi koymalı umutsuzluğu, güvensizliği, vurdumduymazlığı ve mücadele kaçkınlığını bir yana koyarak, iş yerlerimizden başlayarak sermayenin saldırılarına karşı harekete geçmeliyiz.

Farklı fabrika ve sektörlerde çalışan işçilerin dayanışma ve ortak mücadele örgütü olan birliğimiz, sınıf hareketinin ve sendikal hareketin bugünkü geri tablosunun gayet farkındadır. Bu tablonun değişmesi için tek tek fabrikalarda, sanayi bölgelerinde, il ve bölgelerde gösterilecek büyük küçük her türlü çabayı çok anlamlı görmekte, bu çabaların büyüyüp birleşik bir sınıf hareketine dönüşmesi için üstüne düşeni yapmaya çalışmaktadır.

İzmir işçi sınıfı için en temel ihtiyaçlardan biri; mücadeleci bütün işçilerin bir araya gelebileceği, tartışıp mücadele deneyimlerini birbirlerine aktarabilecekleri, ortak kararlar alıp uygulayabilecekleri zeminler yaratmak olduğunu düşünmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız tartışmalarda bunu sağlamanın en önemli aracı olarak tüm bölge işçi sınıfını kapsayacak bir ‘İşçi Meclisi’nin kıdem tazminatı gündemli olarak toplanması öne çıkan öneri olmuştur.

Birliğimiz, bu öneriyi ve başta kıdem tazminatı olmak üzere sermayenin bütün saldırılarını tartışmak ve çözümün bir parçası olmak için bütün işçi kardeşlerimizi düzenlenecek toplantıya çağırmaktadır.

Toplantı bütün işçilerin görüş, öneri ve istemlerine açık olacaktır. Kararlar katılımcılar ile birlikte alınacaktır.

Yer: Karşıyaka Eğitim Sen (Arabacılar Cad. 1690 sk. No 36/1)
Tarih: 19 Mayıs Pazar
Saat: 14.00

Ege İşçi Birliği Yürütmesi