Kale Kayış işçilerinden eylem: Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

Direnişlerini 32 gündür sürdüren Kale Kayış işçileri Silivri’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 06 Nisan 2019
  • 19:25

Ağır çalışma koşulları, düşük ücretlere, iş güvenliğini hiçe sayılmasına karşı sendikalaşan 300 Kale Kayış işçisi Petrol-İş Sendikası’nda örgütlendi. Kale Kayış patronunun baskıları devam etti.

Bu saldırılara karşı fiili greve çıkan işçiler bugün saat 17:00’de Silivri Sahil’de patronun tüm baskı ve hukuksuz saldırılarına karşı basın açıklaması düzenledi. ilk konuşmayı Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz yaptı. Konuşmasında Kale Kayış fabrikasında 3 ölümlü iş cinayetinin yaşadığını ve bu yüzden işçilerin Petrol-İş’te örgütlendiğini, 32 gündür tüm baskılara, zorluklara karşı Kale Kayış işçileri ve Petrol-İş olarak tüm Silivri işçileri adına direndiklerini ifade etti.

Ardından İSİG Meclisi adına Murat Çakır konuşma yaptı. Çakır, Mart ayında yüzden fazla işçinin iş cinayetlerine kurban edildiğini, işçi ölümlerinin en fazla sendikasız yerlerde yaşandığını ve her yerde Kale Kayış işçilerinin verdiği mücadeleyi yayacaklarını ifade etti.

Son olarak sözü Petro-İş Genel Merkez Yöneticisi Turgut Düşova aldı. Sözlerine direnişçi Kale Kayış işçilerini ve katılımcıları selamlayarak başlayan Düşova, binlerce işçinin çalıştığı Silivri bölgesindeki örgütsüzlüğe, buradaki tüm fabrikalarda yaşan yoğun sömürüye değindi. Devamında ise Kale Kayış işçilerinin direnişinin her zaman yanlarında olduklarını maddi manevi her şeyi yapacaklarını, işçilerin sendikası olarak bunun sorumlulukları olduğunu söyledi. Basın açıklaması sloganlarla bitirildi.

Açıklamaya DEV TEKSTİL, Petrokimya İşçileri Birliği, Emekli Sen, TEKSİF, TİP, TKP, DİP, Mücadele Birliği ve bir dizi demokratik kitle örgütü destek verdi.

Açıklama boyunca “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!”, “Direnen işçiler kazanacak!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz!” sloganları kitle tarafından coşkulu bir biçimde atıldı.

Kızıl Bayrak / Trakya