DEV TEKSTİL üyelerine yönelik baskı meclis gündeminde

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Batman’da DEV TEKSTİL üyelerine yönelik baskıyı meclis gündemine taşıdı ve konuyla ilgili soru önergesi verdi.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 14 Aralık 2019
  • 18:34

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası olarak Batman’da sendikamız üyelerine işverenler tarafından e-devlet şifrelerinin verilmesinin zorunlu kılınması üzerinden başlattığımız çalışma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na konunun araştırılması için dilekçe gönderdik. Bunun yanı sıra HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’yi bilgilendirdik. Murat Çepni Cuma günü Meclis’te konuyu gündeme taşıdı ve soru önergesi verdi.

Soru önergesini aşağıda yayınlıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra ZÜMRÜT SELÇUK tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                      

                                                                                                                                              Murat ÇEPNİ

                                                                                                                                                                                    İzmir Milletvekili

Batman’da H&M, C&A, Zara ve NEWLOG gibi uluslararası tekstil firmalarının işlerini yapan Taşkın Tekstil, Gamateks, Algoda Tekstil, Zen Tekstil işçileri, insana yakışır ücret talebi, kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi gibi nedenlerle sendikal örgütlenmeye gitmişlerdir. Adı geçen firmalarda çalışan tekstil işçileri, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılmışlar, baskıya, mobbinge uğramışlardır. Bu sektörde iş başvurusu yapanlardan zorunlu olduğu söylenerek e-devlet şifreleri istenmekte daha önce sendikaya üye olup ayrılmış olsalar bile işe alımları yapılmamaktadır. Sendika ile ilişkisi olan emekçilerin Batman Organize Sanayii olmak üzere diğer tekstil fabrikalarında da çalışmalarının engellendiği iddia edilmektedir. Anayasa’nın 51.maddesi “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” Diyerek sendika hakkını güvence altına almıştır.  Devletten 6.Bölge yatırım teşviki alan bu firmaların;   işçilerin anayasa,  yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan sendika haklarının kullanmalarını engellenmesi suç teşkil etmektedir.  Batman’da tüm tekstil firmalarının sendikalı işçilere karşı birlikte hareket etmeleri işçilerin büyük mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Batman’da tekstil işkolunda çalışan işçilerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış örgütlenme hakkını engelleyen, sendikalı işçilere işten çıkartan,  mobbing ve ayrımcılık yapan  adı geçen firmalar başta olmak üzere bu uygulamaları yapan firmalar hakkında Bakanlığınız  gerekli incelemeleri yapıp cezai işlem başlatacak mıdır?

2- E-devlet, kişisel verileri içeren bir ortamdır. 3.kişiler ile paylaşılamaz. İş başvurusu yapan işçilerden işveren yönetimi tarafından  şifrenin alınması da suç teşkil etmektedir.  Bakanlığınıza  tekstil fabrikalarında çalışan işçilerden e-devlet şifrelerinin istenmesi ile ilgili kaç şikayet gelmiştir? Bu şikayetlerle ilgili Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur?

3-  Anayasaya ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na rağmen Bakanlığınıza yansıyan verilere göre son 5 yılda  sendikaya üye olduğu için kaç işti işten çıkartılmıştır? İşten çıkartılan bu işçiler hangi sendikaya üyedirler? İşçi çıkartan firmalar hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

 4- Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilerin yaşadıkları ekonomik mağduriyetler için bakanlığınız tarafından herhangi bir sosyo-ekonomik destek sağlanmakta mıdır? Bu destekler nelerdir?

5-Sendika hakkının korunması Devletin yükümlülükleri arasındadır. Türkiye genelinde değişik iş kollarında sendikal haklarından yararlandıkları için işten çıkartmaları, mobbingi, baskıyı önlemeye yönelik  Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6- Bakanlığınız, 2003 yılından  itibaren kaç işçinin  lehine açılan davalara müdahil olmuştur? Dava sonunda kaç işçi işlerine dönmüşlerdir?