Ağustos ayı iş cinayetleri: 8 ayda en az 1174 işçi katledildi

İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre, Ağustos ayında 68’i tarımda olmak üzere en az 148 işçi yaşamını yitirdi. Yılın ilk 8 ayında en az 1174 iş cinayeti yaşandı.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 07 Eylül 2019
  • 11:38

İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini, patronların kârları uğruna hiçe sayan sermaye düzeni iş cinayetlerinde işçileri katlediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Ağustos ayı raporuna göre, yılın ilk 8 ayında en az 1174 işçi yaşamını yitirirken, Ağustos ayında 148 iş cinayeti yaşandı.

İSİG Meclisi Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu “Artık ölmek istemiyoruz” başlığıyla bugün yayınladı. Tarımda yaşanan iş cinayetlerinin üzerinde durulan raporda, bu alanda 41’i ücretli çalışan olmak üzere en az 68 tarım emekçisinin iş cinayetine kurban gittiği belirtildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin trafikte katledildiği örneklerin hatırlatıldığı raporda, tarımdaki sömürü koşullarının üzerinde duruldu ve “gezici” mevsimlik işçilerin, kadın, göçmen işçilerin sorunlarından bahsedildi. Küçük üretici çiftçilerin durumunun da ele alındığı raporun devamında, Ağustos ayı iş cinayetlerine ilişkin veriler aktarıldı.

Ağustos ayında 148 iş cinayeti

Raporda, 14’ünü çocuk, 12’sini kadın ve 11’ini göçmen işçilerin oluşturduğu Ağustos ayı iş cinayetleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

• Yüzde 79’unu ulusal ve yerel basından; yüzde 21’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Ağustos ayında en az 148 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

• Raporumuzda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayeti yok. Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır.

• Ocak ayında en az 159 işçi, Şubat ayında en az 127 işçi, Mart ayında en az 114 işçi, Nisan ayında en az 153 işçi, Mayıs ayında en az 164 işçi, Haziran ayında en az 131 işçi, Temmuz ayında en az 178 işçi ve Ağustos ayında en az 148 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk sekiz ayında en az 1174 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

• 148 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 29’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

• Ölenlerin 12’si kadın işçi, 136’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, taşımacılık ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

• Yedisi 14 yaş ve altında olmak üzere on dört çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, metal, konaklama ve belediye işkollarında gerçekleşti.

• 11 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 9’u Suriyeli, 1’i Polonyalı ve 1’i Ukraynalı.

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, enerji, madencilik ve konaklama/eğlence işkollarında gerçekleşti. Geçen aylardan farklı olarak tarımda ücretli ölümleri arttı: Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 60’ı ücretli, yüzde 40’ı ise çiftçi.

• En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, nesne çarpması/düşmesi ve intihar.

• Ağustos’ta Türkiye’nin 52 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Nevşehir, Manisa, İzmir, Mersin, Antalya, Konya, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ta gerçekleşti.

• Ölenlerin 2’si sendikalı işçi, 146 işçi ise sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.