3. Olağan Merkez Genel Kurulumuza tüm işçi ve emekçileri davet ediyoruz!

Tüm işçi ve emekçileri, emekten yana kurum ve kuruluşları sendikamızın 3. Olağan Genel Kuruluna davet ediyoruz. Sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadeleyi örgütlemeye davet ediyoruz.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 15 Temmuz 2019
  • 13:25

Sendikamız 3. Merkez Genel Kurulunu 21 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştireceğiz. Ekonomik krizin faturasının ağırlaştığı, baskı ve zorbalığın arttığı, rejim krizinin derinleştiği bir dönemde gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuzda işçi sınıfının mücadele yol ve yöntemlerini tartışacağız.

Sermaye ve iktidar krizin faturasını işçi ve emekçilere kesiyor. Yeni Ekonomi Programı adı altında hayata geçirilen uygulamalar işçi ve emekçilere geleceksizlikten başka bir şey sunmuyor. Sermaye için ise ucuz işgücü, kuralsız çalışma koşulları, yeni kâr alanları, rant ve çıkar anlamına geliyor. Artan işsizlik, kıdem tazminatının gaspı, işsizlik sigortası fonunun yağması, zorunlu BES gibi uygulamalar işçi ve emekçilere kesilmek istenen faturanın boyutlarını gösteriyor…

İşçi sınıfı ve emekçilerin hak ve gelecek mücadeleleri, sermayeye hizmette sınır tanımayan hükümet tarafından en ağır saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Örgütlenmenin ve mücadelenin önüne sürekli engeller çıkarılıyor. Sendikaların büyük bir kısmı tepedeki bürokratlar aracılığıyla sermayeye hizmet eden kurumlara dönüştürülmüştür. Sınırlı sayıda mücadeleci sendikalar ise her türlü baskı ve zorbalıkla karşı karşıya kalıyorlar. Bu saldırılara karşı bayrak açan sınırlı sendikadan biri olan sendikamız işçi sınıfının mücadele tarihine ve deneyimlerine sahip çıkıyor, çıkmaya devam edecektir.

İşçi sınıfına dönük saldırıların arttığı, toplumun geniş bir kesiminin yaşam şartlarının her geçen gün ağırlaştığı, baskı ve zorbalıkta sınır tanınmadığı, gençliğe geleceksizlikten başka bir şey sunulmadığı, kadınların üzerindeki baskı ve şiddetin yeni boyutlar kazandığı, halklara dönük düşmanlığın körüklendiği, basın, gösteri ve örgütlenme haklarımızın ortadan kaldırıldığı günlerden geçiyoruz. Bu saldırılara son vermenin tek yolu fiili meşru mücadele yolunu izlemektir. Başka seçeneğimiz de yoktur. Topyekûn saldırılara karşı, topyekûn direnişi örgütlemek günün en acil görevidir. Sendikamızın Genel Kurulunda tüm saldırılara karşı fiili meşru mücadelenin güçlendirilmesinin ve ortak mücadele hattının oluşturulmasının yol ve yöntemlerini tartışacağız.

Tüm işçi ve emekçileri, emekten yana kurum ve kuruluşları sendikamızın 3. Olağan Genel Kuruluna davet ediyoruz. Sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadeleyi örgütlemeye davet ediyoruz.

Tarih: 21.07.2019

Yer: Merkez Mah, Çiğdem Cd. Ozan Şeker İş Merkezi No:8 Eğitim-Sen Avcılar/İstanbul

Saat: 10.00 - 17.00

Tel: 0542 650 65 25

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası