Yargıtay cinsel saldırıyı “babacan tavır” saydı

Yargıtay Bursa'da bir kamu kurumunda yaşanan cinsel saldırıyı "babacan tavır" saydı.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 05 Temmuz 2020
  • 13:35

Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü odasına çağırdığı kadın memura, "Maşallah, çok güzelsin, fıstık gibisin" diyerek eliyle dokunarak cinsel saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan kadın, saldırıyı önce arkadaşlarına anlattı, sonra yargıya taşıdı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit cinsel saldırı' davasında kurum müdürü mahkumiyete çarptırıldı. Sanık müdür, kararı temyiz etti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise, cinsel saldırıda ‘müdürün babacan tavırla hareket edip etmediğinin yeterince araştırılmadığını’ ifade ederek kararı bozdu.

Yargıtay’ın söz konusu cinsel saldırıya dair ibretlik kararı ise şu şekilde:

"Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık K3’nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi ortadadır. Diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır. Sanık avukatının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına oy çokluğu ile karar verildi."

Cinsel saldırıyı meşru gören karara Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin bir üyesinin şerh koyduğu, bu nedenle kararın oy çokluğu ile alındığı belirtiliyor.