TTB: İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu, basın toplantısı yaparak İstanbul Sözleşmesi’nin vazgeçilmezliğini vurguladı.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 05 Ağustos 2020
  • 16:50

AKP iktidarının çekilme tartışması başlattığı İstanbul Sözleşme üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu bugün basın toplantısı düzenledi. 

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!” vurgusuyla gerçekleştirilen basın toplantısında, kadına yönelik şiddete karşı çıkarken hayatını kaybeden Dr. Aynur Dağdemir anıldı. Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör okudu.

Açıklamada, 11 Mayıs 2011’de İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan 11 ülkeden biri olan Türkiye’nin, 1 Ağustos 2014’de de sözleşmeyi yürürlüğe koyduğu hatırlatıldı. Buna karşın sözleşmenin yaşama geçmediğinin altı çizilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Hekimler olarak diğer tüm sağlık çalışanları gibi, şiddetin toplumun tüm katmanlarında oluşturduğu fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlarına tanıklık edip bu yaraları sarmaya çalışmaktayız. Ancak kadın sağlık çalışanları başta olmak üzere ne yazık ki biz hekimler de toplumda yükselen şiddet dalgasının mağduru olabilmekteyiz.”

“Sözleşmeden çekilmek kadına yönelik şiddeti arttırır”

Sözleşmeden çekilme tartışmalarına değinilen açıklamada, sözleşmeden çekilmenin riskleri şöyle sıraladı:

“1. Kadın cinayetleri katlanarak artmaya devam eder.

2. Kadın, erkek ya da çocuk fark etmeksizin; cinsiyet, dil, din, ırk ve yönelimi ne olursa olsun toplumdaki tüm bireyler şiddet karşısında korunmasız kalır.

3. Şiddet sarmalı tüm aileyi ve toplumu içine alır.

4. Şiddetin gerekçesi olur.

5. Mağdur şikayetçi olmazsa soruşturma yapılamaz.

6. Ev içi her türlü şiddet suç olmaktan çıkar.

7. Şiddet mağdurunun beyanı esas olmaktan çıkarak, hayati önem taşıyan korunma sağlanması süreci, bürokratik işlemlerde boğulur.

8. Cinsel taciz ve psikolojik şiddet cezasız kalır.

9. Evlilik içi tecavüz meşrulaşır.

10. Israrlı takip karşısında yasal korunma ortadan kalkar.

11. Kadına karşı ayrımcılığı önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği hayal olur.

12. Hali hazırda zaten yetersiz olan kadın sığınakları sayısı arttırılarak bu konuda politika geliştirilemez.

13. Kız çocukları başta olmak üzere, çocuklar zorla evlendirilebilir.

14.Göçmen kadınlar şiddet karşısında haklarını savunamaz.

15. Sorunların çözülmesi adına mağdura verilen her türlü psikolojik, ekonomik ve yasal destek geri çekilir.”

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilemez

Bu nedenlerden kaynaklı İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilemeyeceği belirtilen açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi uygulansın! İstanbul Sözleşmesi yaşatır” vurgusu yapıldı.