BM raporunda “kadın sünneti” ve “çocuk evlilikler”

Dünyada 200 milyon kız çocuğu veya kadın “sünnet edildi.” Her 5 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evlendiriliyor.

  • Haber
  • |
  • Kadın
  • |
  • 05 Temmuz 2020
  • 19:15

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan Dünya Nüfusunun Durumu Raporu, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik gerici uygulamaları ortaya serdi.

Rapora göre, dünyada her 5 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evlendiriliyor; 200 milyon kadın veya kız çocuğu ise “kadın sünneti” vb. uygulamalara maruz kaldı. Raporun girişinde bu durumun çocukların “ciddi insan hakları ihlallerine dönüştüğü” belirtiliyor.

Rapora göre, dünya çapında günde 33.000 kız çocuğu evlendiriliyor. Küçük yaşta evlendirmenin kız çocuklarının yaşamlarında yol açtığı tahribatı ve yıkıcı etkileri rapor şöyle özetliyor: “Eğitim fırsatları ve ekonomik katılım üzerindeki etkilerine ek olarak, erken evlilikler erken gebelikleri de beraberinde getiriyor.” 

Erken yaşlarda evlendirilen kız çocukları arasındaki ölüm oranının yüksek olduğuna dikkat çeken rapor, bu gruptaki anne ölümlerinin 20-24 yaşları arasında evlenenlerden “üçte bir daha fazla olduğunu” kaydediyor.

Berlin merkezli Alman Dünya Nüfus Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre, aileler; kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmesini, çocuklarının “cinsel şiddetten korunduğu” iddiasına dayandırıyor. Bu söylemler, kadınları cinsel meta olarak gören AKP ve dinci-gericilerin kadın düşmanı söylemlerine benzer bir örnek teşkil ediyor.

BM’nin raporunda, çocuk evliliğine ek olarak, “kızlara ve kadınlara zarar veren ve eşitliği önleyen iradeli uygulamalara karşı” vurgusuyla “kadın sünneti” de ele alınıyor. Rapora göre, dünya çapında 200 milyon kız çocuğu ve kadının bu uygulamalardan etkilendiği belirtiliyor. UNFPA'nin raporuna göre, bu yıl 4,1 milyondan daha fazla kız çocuğu ve kadın risk altında bulunuyor.