Türkiye ‘insanca yaşam’da Avrupa’nın son sıralarında

Eurostat’ın ‘Sürdürülebilir kentler ve toplumlar’ raporunda, yaşam kalitesi açısından pek çok başlıkta Türkiye son sıralarda yer aldı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 13 Ağustos 2019
  • 09:55

Türk sermaye devletinin işçi ve emekçilere dayattığı sefalet Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) raporuna yansıdı. Türkiye’de insanca yaşam hakkı pek çok açıdan yok sayılan emekçiler güvenceli iş, gelecek, kaliteli barınma gibi temel konularda Avrupa’nın en kötüsünü yaşıyor. Eurostat’ın ‘Sürdürülebilir kentler ve toplumlar’ raporuna göre, Türkiye birçok alanda Avrupa’da en kötü yaşam kalitesine sahip ülke konumunda.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre, rapordaki çarpıcı veriler şu şekilde:

Nüfusun yüzde 41’i yoksullukla karşı karşıya

- Türkiye’de nüfusun yüzde 41,3’ü yoksulluk ya da sosyal dışlanmışlık riskiyle yaşıyor. AB’de bu oran yüzde 22,4. Avrupa’da bu alanda en kötü durumdaki ülke yüzde 41,6’lık oranla Kuzey Makedonya, en iyi durumdaki ülke yüzde 12,2’lik oranla Çekya.

- Türkiye’de nüfusun yüzde 36,6’sı yoksulluk nedeniyle çatısı akan, duvarları, zemini ya da temeli rutubetli veya pencere çerçeveleri çürük evlerde yaşıyor. AB’de bu oran ortalama yüzde 13,3 seviyesinde. Türkiye bu alanda da Avrupa’da zirvede. Avrupa’da bu alanda en iyi durumdaki ülke, yüzde 4,6’lık oranla Finlandiya.

- Türkiye’den nüfusun en yoksul yüzde 40’lık bölümü gelirden sadece yüzde 15,8 pay alıyor. AB’de ortalama oran yüzde 21,1.

Kadın istihdamı en düşük

- Türkiye, kadın ve erkeklerin istihdama katılım oranlarında 40,8’lik yüzde puan farkla en kötü konumdaki ülke. AB’de ortalama fark 11,6 yüzde puan seviyesinde. Litvanya, 2,3 yüzde puanlık farkla bu alanda en iyi durumdaki ülke.

- 20-64 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 35,2’lik istihdam oranıyla Türkiye bu alanda en kötü durumdaki ülke. AB’de ortalama oran yüzde 67,4.

- Türkiye’de istihdamdakilerin sadece yüzde 27,7’si orta ya da yüksek teknoloji imalatında ve bilgi yoğun hizmetlerde çalışıyor. AB’de ortalama yüzde 46,1. Türkiye bu alanda da son sırada.

- AB’de yüzde 12,9 olan 15-29 yaş arasındaki genç nüfusta ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı, Türkiye’de yüzde 27,6. Bu alanda Türkiye ikinci sırada.

Gençliğe gelecek yok

- Türkiye’de 18-24 yaş arasındaki genç nüfus içinde eğitim ve öğretimden erken ayrılanların oranı yüzde 31 ile Avrupa’nın zirvesinde. Bu alanda AB ortalaması yüzde 10,6. Avrupa’da bu alanda en iyi durumdaki ülke, yüzde 4,2’lik oranla Slovenya.

- Okul öncesi eğitimde Türkiye yüzde 54,7’lik oranla, yüzde 39,5’lik orana sahip Kuzey Makedonya’nın ardından sondan ikinci sırada. AB’de ortalama oran yüzde 95,4. Fransa ve Birleşik Krallık, yüzde 100’lük oranlarla bu alanda Avrupa’da zirvede.

- Türkiye’de hükümetin kişi başı tarımsal araştırma ve geliştirme desteği, sadece 0.8 Avro. AB’de bu oran yüzde 6.3 Avro seviyesinde. Türkiye bu alanda tarım ülkesi olmayan küçük ülkeler Lüksemburg ve Malta’nın ardından Avrupa’da sondan üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa’da bu alanda en iyi durumdaki ülke 64.9 Avro’luk destekle Norveç.