Meslek örgütleri iktidarın saldırısını protesto etti

Meslek örgütleri, odaların seçim sisteminin değiştirilmesine karşı açıklama yaptı: ‘Amaç mesleki ahlak ve evrensel etik ilkelerden yoksun sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmaktır’.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 02 Haziran 2020
  • 16:20

AKP iktidarının meslek örgütlerinin seçim sisteminde ve yapısında değişiklikler hedefleyen yasa teklifine karşı Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Veteriner Hekimler Odası ve Ankara Eczacılar Odası ortak açıklama yaptı.

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) merkezinde yapılan basın toplantısında basın metnini ATO Başkanı Vedat Bulut okudu. Bulut hazırlığı yapılan yasa teklifinin amacını şu ifadelerle özetledi:

“Amaç siyasi iktidara bağlı, iktidarın hiçbir söylem ve eylemini eleştirmeyen, üyelerin ve toplumun yararını umursamadan gücün yanında yer alan, akıl ve bilimin ışında değil otoriter iktidardan aldığı emirle yol alan, nitelikten yoksun, mesleki ahlak ve evrensel etik ilkelerden yoksun sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmaktır.”

Diyanet İşleri Başkanı’nın toplumun bir kesimini ötekileştirici söylemine karşı Ankara ve Diyarbakır Baroları’nın aldığı tutumun, AKP iktidarını yandaş olmayan meslek örgütlerini yandaş hale getirmeye yönelttiğini vurgulayan Bulut, şunları ifade etti:

“Ancak bilinmelidir ki meslek birlikleri ve odaları kamu özerk ve sözleşmeli tüm üyelerinin desteğini arkasına alarak demokratik ilkeler ve mesleki etik değerler ışında mücadelesini sürdürmeye ve dayatmalara karşı durmaya devam edecektir.”