İzmir’de hekimlere saldırı

Bayraklı Yamanlar’da 20 nolu ASM’de bir hasta, istediği usulsüz rapor talebini yerine getirmeyen hekimlere saldırdı.

  • Haber
  • |
  • Güncel
  • |
  • 12 Temmuz 2019
  • 10:06

Sağlık çalışanlarına yönelik son şiddet örneği dün İzmir’de gerçekleşti. Bayraklı Yamanlar’da 20 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) Aile Hekimi Dr. Mahide Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez’e usulsüz rapor talebi yerine getirilmeyen hasta tarafından saldırıda bulunuldu.

Saldırıya uğrayan Dr. Alper Durmuş Sönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alper Durmuş Sönmez’i hastanede İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan ziyaret etti.

Sönmez saldırı sırasında bir kadın hastanın araya girerek kendisini siper etmesinin daha fazla şiddete uğramasına engel olduğunu belirtti.