MEB dört işlemde de sınıfta kaldı

MEB Türkiye genelinde 4. ve 8. sınıf öğrencileri özgülünde ABİDE’nin yaptığı araştırma sonuçlarını rapor olarak açıkladı. Raporda en çarpıcı sonuç, 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16’sının matematikte dört işlem bile yapamamaları oldu.

  • Haber
  • |
  • Gençlik
  • |
  • 04 Temmuz 2019
  • 11:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki, “yerli” PISA ve TIMSS diye sunulan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasının analizleri sonuçlandı. ABİDE 2018 öğretim yılında 4. ve 8. sınıf öğrencilerininin Türkiye genelinde eğitim araştırmasının veri analizleri tamamlayarak raporlaştırdı.

Sonuçlar, eğitimin niteliğindeki zayıflığı ve derinleşen eşitsizlikleri bir kez daha ortaya serdi. Rapora göre MEB matematikte dört işlemde dahi sınıfta kaldı; 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16’sı matematikte dört işlem dahi yapamıyor.

ABİDE araştırmasını 81 ilde yaptı

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, ABİDE araştırması 81 ilde bin 230 okulda 75 bin sekizinci sınıf öğrencisine ve bin 62 okulda, ve 41 bin 54 dördüncü sınıf öğrencisine yönelik geçen yılın Nisan ayında düzenlendi. Araştırmada hem ulusal düzeyde hem de il düzeyinde izleme çalışmaları yürütüldü.

Her ilde seçilen 8. sınıf öğrencilerinin yarısına Türkçe ve fen bilimleri testleri, diğer yarısına da matematik ve sosyal bilgiler testleri uygulandı.

ABİDE 2018 uygulaması kapsamında öğrencilerin akademik becerilerini değerlendirebilmek amacıyla her testte 27 soru kullanıldı.

ABİDE araştırmasında öğrenciler, 4 dersten ayrı ayrı temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 yeterlik düzeyi ile ölçüldü.

MEB matematikte sınıfta kaldı

ABİDE'nin dört ayrı dersten yaptığı araştırma sonuçları şöyle:

Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1,6’sı temel altı, yüzde 23,5’i temel, yüzde 41’i orta, yüzde 26,8’i orta üstü ve yüzde 7,2’si ileri düzeyde oldu.

Matematik testinde öğrencilerin yüzde 16,4’ünün temel altı, yüzde 36,6’sının temel, yüzde 32,8’inin orta, yüzde 11,3’ünün orta üstü ve yüzde 3’ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu tespit edildi.

Fen bilimleri testinde öğrencilerin yüzde 9,4’ü temel altı, yüzde 30,4’ü temel, yüzde 46,3’ü orta, yüzde 11,4’ü orta üstü ve yüzde 2,5’i ileri yeterlik düzeyinde oldu.

Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 4,4’ünün temel altı, yüzde 20,5’inin temel, yüzde 40,4’ünün orta, yüzde 25,3’ünün orta üstü ve yüzde 9,4’ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu belirlendi.

Bu sonuçların 2016 yılı araştırmasıyla karşılaştırmasına göre, bütün dersler için temel altı ve temel alt yeterlik düzeylerinde düşüş, orta üstü ve ileri üst yeterlik düzeylerinde artış oldu.

Paralı eğitim araştırma sonuçlarında

Sermaye devleti ve MEB’in paralı eğitimi ve özel okulları ihya eden politikaları ve eğitim alanında derinleşen eşitsizlikler araştırma sonuçlarına da yansıdı. Özel ortaokullar, ölçülen akademik beceriler bakımından genel ortaokulları ve imam hatip ortaokullarını geride bıraktı. Yatılı bölge ortaokulları ise bu noktada en son sırada yer aldı.

Okulda kütüphane bulunmasının öğrencilerin akademik becerileriyle pozitif yönde ilişki gösterdiği, araştırmada bir başka bulgu olarak öne çıktı. Ayrıca, okulda yaşanan okul kaynaklı olan ve olmayan sorunların öğrencilerin akademik becerileri ile negatif bir ilişki gösterdiği de ortaya konuldu.

ABİDE araştırmasında ayrıca "kadın öğretmenlerin mesleki doyumunun daha fazla" yani kadın öğretmenlerin daha başarılı olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte araştırmada, annenin eğitim düzeyinin öğrencinin durumunda önemli bir etken olduğu saptanırken, "okul öncesi eğitim süresi arttıkça öğrenci başarısı da artıyor" şeklinde ifade yer alıyor.