İsviçre’de sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarma

İsviçre’de Dubois Dépraz SA adlı fabrikada sendikal faaliyetleri nedeniyle sendika temsilcisi işten çıkarıldı. Saldırı fabrika önünde protesto edildi.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 10 Temmuz 2019
  • 12:18

İsviçre’nin Fransa sınırı Vaud kantonunda 370 işçiyi çalıştıran Dubois Dépraz SA adlı saat fabrikasında sendikal faaliyetlerden kaynaklı bir sendika temsilcisi işten çıkarıldı.

Sendika temsilcisi fabrika içerisinde Unia sendikasına yüz kişiden fazla üye ile bir sendikal grup kurmuş, saatçilik mesleğinin toplu sözleşmesinin uygulanması için prosedürlere başvurmuş ve özellikle bir atölyenin taşınma sürecinde tazminatların usule uygun ödenmesi için taahhütte bulunmuştu. Bunun üzerine fabrika yönetimi “ciddi mesleki suistimal”le suçlayarak temsilcinin iş akdini usulsüzce feshetti.

İşten atma saldırısı 8 Temmuz Pazartesi günü Unia tarafından fabrika önünde düzenlenen eylemle protesto edildi. İsviçre Sendikalar Birliği (USS) de eyleme katıldı. Temsilcinin işten atılma nedenlerinin geçersiz olduğunu ve sendikal faaliyetler yönetimi rahatsız ettiği için işten çıkarıldığını ifade eden sendika, sendikal özgürlüklerin kısıtlandığını ve temsilcisinin işe iade edilmesini istedi. Aynı zamanda temsilcinin işe iadesi için imza kampanyası başlatıldı.

Demokrasinin beşiği olarak bilinen İsviçre Uluslararası İş Örgütü (OİT), ILO’nun 1949’da kabul edilen, “örgütlenme ve toplu müzakere hakkı”yla ilgili düzenlemesine 1999’da imza attı. İşçilerin örgütlenme özgürlüğüne ve ayrımcılığa karşı korunma hakkına sahip olduğu yazan düzenlemeye OIT’in uymayışı yeni değil. İsviçre daha önce de OİT’in işçi temsilcilerine yaptırımlara karşı koruma eksikliğinden kaynaklı kara listeye alınmıştı.

Kızıl Bayrak / İsviçre