Basın özgürlüğü geriliyor

Freedom House’un “Özgürlük ve Basın 2019” başlıklı raporuna göre basın özgürlüğü dünya genelinde geriliyor.

  • Haber
  • |
  • Dünya
  • |
  • 06 Haziran 2019
  • 07:51

Düşünce kuruluşu Freedom House, dünya genelinde basın özgürlüğünün gerilediğini belirten  “Özgürlük ve Basın 2019” başlıklı raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye de dahil dünya genelinde artık halkın sadece dörtte birinin basına güven duyduğu vurgulandı. Basına duyulan güvensizlik doğal bir sonuç olarak internet haberciliğinin önemini giderek arttırdı.

Türkiye basın özgürlüğünün gerilemesinde özel bir yer tutuyor

Raporda Türkiye’de OHAL sürecinde yaklaşık 150 medya kuruluşunun kapatıldığı, yüzlerce gazetecinin teröre destek suçlamasıyla yargılandıkları belirtildi.

Bu baskılardan kaynaklı birçok gazetecinin basılı gazetelerle değil, internet haberciliğiyle sesini duyurmaya çalıştığı vurgulanan raporda, internet haberciliği yapan birkaç site örnek verildi.

Dünya genelinde gerileme

Merkezi Washington’da olan Freedom House’un yayınladığı raporda Çin üzerine özel bir bölüm yer alsa da, dünya genelinde basın özgürlüğünde gerileme olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde basın özgürlüğü kısıtlanmaya, bağımsız gazeteciler üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı belirtilen raporda, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlü saldırılarıyla basın özgürlüğünü hedef almasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Basın özgürlüğündeki gerilemenin burjuva demokrasilerinde yaşanan gerilemeyle paralel olduğu raporda şöyle ifade edildi: “Basın özgürlüğünün kısıtlanması diğer siyasi ve medeni hakların tehlikede olduğunun önemli bir göstergesidir.”

Basın özgürlüğü sadece baskıyla değil, sermaye kuşatmasıyla da geriliyor

Raporda birçok ülkede gazeteciler üzerinde doğrudan baskılar olmasa da, toplumun geniş bir kesiminin tarafsız haber ve bilgiye ulaşması engellendiği vurgulandı.

Bu engellemenin nedenleri raporda ana hatlarıyla şöyle sıralanıyor:

* Ülkelerde de basın kuruluşlarının mali koşulları.

* Hukuki düzenlemeler yoluyla uygulanan baskılar.

* İktidarların etkisiyle sahiplik yapılarının değişmesi.

* İktidarların çoğu zaman kendilerine yakın medya kuruluşlarına destek verdikleri, kimi medya kuruluşlarının ise bağımsızlıklarını tehlikeye düşüren incelikli girişimlere yenik düştükleri.