Alman Devrimi 100. yılında

Teslim Demir (Sinan) özel sayfa

Ekim Devrimi 100. yılında
Krizin yıkıcı etkisine karşı eylemsel bir mücadele hattı

Günün öne çıkan somut başlıklarından biri, başta metal TİS’leri olmak üzere sözleşeme süreçlerini kriz karşıtı mücadelenin görevleri üzeriden ele almak, hemen her aşamada sendikal bürokrasinin yıkıcı etkisi ve mevcut sendikaların mücadele anlayışları konusunda sınıf kitlelerini döne döne uyarmaktır.

Greif İşgali - interaktif
Kitaplar
Kitaplar
Bültenler
Bültenler
Kızıl Bayrak 2019-33