Alman Devrimi 100. yılında

Teslim Demir (Sinan) özel sayfa

Ekim Devrimi 100. yılında
Tüpraş sözleşmesi ve sermayenin sınıfa saldırı kararlılığı!

Tüpraş sözleşmesi işçi sınıfına bir gözdağı verme hamlesidir. Bu gözdağı, mevcut kriz koşullarında yaklaşan kamu TİS’leri ve metal grup sözleşmelerinin de sert geçeceğini gösteriyor. Düşük ücret dayatması ve esnekleştirme saldırısı yaklaşan TİS’lerin temel gündemleri olacaktır.

Greif İşgali - interaktif
Kitaplar
Kitaplar
Kızıl Bayrak 2019-26