Alman Devrimi 100. yılında

Teslim Demir (Sinan) özel sayfa

Ekim Devrimi 100. yılında
Tek seçenek mücadele... Tek yol devrim!

Gerek düzen siyasetinin “yeni alternatif” arayışları gerekse de reformist solun “3. yol” siyaseti işçi ve emekçilerin gerçek kurtuluşunun yolunu açamaz. Kurtuluşun ve çözümünün tek yolu, düzene karşı devrimci sınıf çizgisinde ısrarla ve kararlılıkla atılacak adımlardan geçmektedir.

Greif İşgali - interaktif
Kitaplar
Kitaplar
Kızıl Bayrak 2019-27